Årsmöte SALK

SALK håller årsmöte tisdagen den 21 mars 2017 kl 18.00 i klubbrummet i Salkhallen

  • Presentation av styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse
  • Val av styrelse
  • Utdelning av utmärkelser, bl a till Årets Salkare
  • Presentation av resultatet från medlemsenkäten
 
Alla medlemmar är välkomna till årsmötet utan krav på föranmälan.
 

Dokument inför årsmötet:

Kallelse med dagordning årsmöte 2017

Årsredovisning 2016

Verksamhetsberättelse 2016 

Verksamhetsplan 2017

Styrelsens kommentarer till förslag på ändringar i Salks stadgar

Förslag på ändringar i Salks stadgar

Information från valberedningen

Valberedningens arbetsprocess

 

 

ordforandeklubba-1_275-x-130-pxl