Träningsjuniorer

SALK erbjuder gruppträning (max 4 st/grupp) på fortsättningsnivå samt nybörjarnivå för ungdomar mellan 13-19 år.

Spelperiod
Höstterminen 2017 startar 28 augusti och pågår t o m 17 december. Uppehåll under höstlovet vecka 44.
 
Speltider
Lördagar och söndagar samt vardagar kl 13.00-18.00. Varje träningstillfälle består av 50 minuter lektion med tränare och 10 minuter eget spel.  Antal grupper och tider varierar beroende på dag.
 
Möjlighet till fysträning
Alla träningsjuniorer har möjlighet till fysträning en gång per vecka under de ordinarie verksamhetsveckorna utan extra kostnad. Fysträningen äger rum på tisdagar klockan 17-18 på bana 2. Ingen föranmälan behövs.
 
Kostnad höstterminen 2017
3 800 kr (15 ggr)
 
För att delta i kurserna krävs medlemskap i klubben. Avgiften för ungdomar är 250 kr/år (halv avgift vid start hösttermin).
 
Betalningsvillkor
Anmälan är bindande efter godkännande av erhållen speltid. Anmälan avser helår (höst–vår), men uppsägning kan ske inför vårterminen och görs senast sista november skriftligt per mail. Betalning sker som grund för hela terminens spel och ingen ersättning utgår vid frånvaro under en period eller vid enstaka tillfällen. Vid skada är man betalningsskyldig 4 veckor efter inlämnande av läkarintyg. Under den tiden försöker vi hitta en ersättningsspelare som passar in i gruppen avseende tid och spelnivå för resten av terminen. Vid påbörjande av kurs efter terminens start, och efter provspel för att se om man passar i gruppen, så är man betalningsansvarig från det tillfälle när platsen blir ordinarie och resterande del av terminen.
 
Föräldrars närvaro vid träningen
Föräldrar är välkomna att titta på träningarna i begränsad omfattning. Viktigt är att ni sitter ner på läktaren och inte kommunicerar med spelarna.
 
Anmälan 
Klicka här för anmälan till Träningsjuniorerna