Allmänna villkor

Med glädje hälsar SALK dig välkommen att spela i Salkhallen. För att du ska veta vad som gäller följer nedan regler och villkor.

Villkor för tennisspel och vistelse i Salkhallen

Avbokning av tid
Vid bokning online: Avbokning med full återbetalning – minus en serviceavgift om 12,50 kr– är möjlig fram till 6 timmar innan bokad tid. Vid avbokningar senare än detta återbetalas 50 % av banhyran.

Vid telefonbokning: Avbokning utan kostnad är möjlig fram till 6 timmar innan bokad tid. Vid avbokning senare än detta faktureras 50 % av banhyran samt en serviceavgift om 12,50 kr. Om kund bokat bana och ej dyker upp faktureras hela banhyran.

Banflytt
SALK har rätt att flytta en bokning till annan bana inom Salkhallen än den som bekräftats vid bokningstillfället. Banflyttar kan ske t.ex. i samband med tävlingar och arrangemang, fastighetsunderhåll eller i övrigt när SALK så önskar.

Uppsägning
SALK kan i undantagsfall, oavsett skäl, säga upp en bokning av bana. Detta ska i så fall ske senast 60 minuter innan bokningen.

Skor & klädsel
Det är endast tillåtet att spela i rena tennisskor med en sula som ej avger märken på banan. Ej heller andra inneskor såsom t.ex. innebandyskor eller liknande (även om de ej avger märken) är tillåtna. Detta bl.a. för skaderisken om man spelar i felaktiga skor.

SALK har ett begränsat antal tennisskor för utlåning ifall det behövs. Ytterskor tas av innan tennisbanan beträds.

Spel med bar överkropp är ej tillåtet.

Musik
SALK har rätt att spela musik från högtalaranläggningen på banorna.

Värdeföremål
SALK ansvarar ej för medhavda personliga ägodelar inom anläggningen även om förvaring skett i av SALK tillhandahållit skåp. Detta gäller samtliga ägodelar inklusive pengar, betalkort, mobiltelefoner, datorer, etc.). SALK ansvarar ej heller för bilar parkerade inom- eller utomhus på Salks parkering.

Minderåriga
Salkhallen är en stor anläggning med många delytor, trappor, hiss mm. Små barn får under inga omständigheter vistas i hallen utan uppsikt av vuxna. Föräldrarna har fullt ansvar för små barn som vistas i hallen och varken SALK eller AB Salktennis tar något som helst ansvar för skador eller olyckor som kan inträffa.

Salks gym får användas endast av barn som är minst 15 år.

Djur
Det är ej tillåtet med hundar i hallens offentliga utrymmen.

Rökförbud
Rökförbud gäller hela det från gatuplanet förhöjda området vid Salkhallens entré inkluderande trappa, utomhusservering och ramp. Även ingången till Salkhallens Naprapatklinik omfattas.

Övrigt
Spelbanan upplåtes för tennisspel av högst 4 personer vid varje speltillfälle.

Den som vistas i SALK äger ej utan skriftligt tillstånd från SALK idka näringsverksamhet i Salkhallen. Som näringsverksamhet räknas härvidlag t ex att själv eller genom annan relaterad part utöva privatträning (betald eller obetald). Abonnent får på tennisbanan endast engagera tennistränare eller annan tjänsteleverantör (betald eller obetald) som har skriftligt godkännande av SALK. Av SALK godkända privattränare framgår av hemsidan www.salk.se eller uppges av receptionen vid förfrågan.

Spelaren/spelarna ikläder sig ansvar för såväl sig själv som sina medspelare, att för Salkhallen gällande ordningsföreskrifter följes och att anläggningen med därtill hörande lösegendom icke förstöres eller vanvårdas. Skulle skada uppkomma genom spelarens eller dennes medspelares vållande, är spelaren ersättningsskyldig härför.

Allmänna bestämmelser för tennisspel i Salkhallen hittar du här.