Fysrum

SALK har ett fysrum där medlemmar kan värma upp eller träna i anslutning till sitt tennispass.

I fysrummet hittar du träningsmattor, fria vikter och olika träningsredskap. Vid omklädningsrummen finns även ett par motionscyklar.

Fysrummet är öppet för våra medlemmar när verksamheten i SALK inte bedriver träning i lokalen eller när annat anges. Åldersgränsen är 15 år förutom i målsmans sällskap.

Fysrummet ska lämnas med träningsutrustningen på sin avsedda plats.

Inga väskor eller kläder förvaras i fysrummet. Vi hänvisar till skåpen i omklädningsrummen.

Ingen förtäring av mat i fysrummet är tillåten.