Årsmöte SALK

Årsmöte 2020

Det på grund av Covid-19 uppskjutna årsmötet kommer att äga rum måndagen den 8 juni kl 18.00. Mötet kommer att hållas på bana 13 i Salkhallen samt även digitalt för den som önskar. 

Under rådande omständigheter kan vi som mest vara 50 personer på banan. Du som vill delta behöver därför anmäla dig i förväg, antingen till mötet på plats eller som deltagare digitalt. För dig som deltar digitalt kommer en inbjudan att skickas ut som innehåller en länk till mötesverktyget Microsoft Teams. Mailet kommer även att innehålla information om hur digital röstning kommer att gå till.

Anmälan görs till katarina.appelgren@salk.se senast 1 juni. Ange om du avser att delta fysiskt eller digitalt.

Alla som vill delta kommer att kunna göra det, men på grund av rådande mötesregler kommer endast de 50 först anmälda (inklusive för mötet nödvändiga funktionärer) till det fysiska mötet att erbjudas plats på banan. Ytterligare anmälda kommer erbjudas att vara med digitalt.


Dokument inför årsmötet 2020:

Kallelse årsmöte SALK 2020

20200310_ Information Valberedningen

Verksamhetsberättelse SALK 2019

Verksamhetsplan SALK 2020

Årsredovisning SALK 2019

ordforandeklubba-1_275-x-130-pxl