Årsmöte SALK

Dokument från årsmötet som hölls 20 mars 2018:

Protokoll årsmöte SALK 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Årsredovisning 2017

Verksamhetsplan 2018

Vid årsmötet beslutades att ajournera frågan om valberedning till ett extra medlemsmöte under 2018 till vilket styrelsen fick i uppdrag ta fram förslag på valberedning. Därutöver gavs styrelsen av Årsmötet i uppdrag att se över stadgarna vad gäller nominering av kandidater vid sidan av valberedningens förslag. Med anledning av detta hölls ett extra medlemsmöte den 4 september 2018.

Protokoll extra medlemsmöte SALK 4 sept 2018

 

ordforandeklubba-1_275-x-130-pxl