Årsmöte SALK

Årsmöte 2019

Salks årsmöte kommer att hållas tisdagen den 19 mars kl 18.00.

Information från valberedningen

Ta chansen att engagera dig i Salks styrelse – eller tipsa om någon som vill! Valberedningen söker personer som älskar tennis och som vill fortsätta utveckla SALK som drivkraft i svensk tennis. Styrelseerfarenhet är bra, men inget krav. Viktigast är att du eller den kandidat du vill föreslå brinner för tennis, för SALK och gärna är full med idéer hur klubben kan fortsätta utvecklas.

Kontakta valberedningen direkt via kontaktuppgifterna nedan eller fyll i formuläret vid tipsbrevlådan som är uppsatt i hallen senast den 31 januari.

Skicka med en av dessa bilagor:
Anmäler mitt intresse som styrelsemedlem i SALK
Härmed tipsar jag valberedningen om en bra styrelsemedlem i SALK

Valberedning SALK
Lotta Ekberg, sammankallande 0709-28 28 42 info@lottaekberg.se
Marianne Bäärnhielm 070-319 50 60 baarnhielm@scandlearn.com
Per Schött 0708-320 720 schott@canit.se

 


Dokument från årsmötet 2018:

Protokoll årsmöte SALK 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Årsredovisning 2017

Verksamhetsplan 2018

Vid årsmötet beslutades att ajournera frågan om valberedning till ett extra medlemsmöte under 2018 till vilket styrelsen fick i uppdrag ta fram förslag på valberedning. Därutöver gavs styrelsen av Årsmötet i uppdrag att se över stadgarna vad gäller nominering av kandidater vid sidan av valberedningens förslag. Med anledning av detta hölls ett extra medlemsmöte den 4 september 2018.

Protokoll extra medlemsmöte SALK 4 sept 2018

 

ordforandeklubba-1_275-x-130-pxl