Centenary Tennis Clubs

Salk är medlem i Centenary Tennis Clubs (CTC), en organisation som sammanför tennisklubbar världen över som är mer än 100 år gamla och som har en internationellt sett framstående verksamhet.

CTC bildades 1996 under beskydd av Juan Antonio Samaranch, IOC:s dåvarande president och har sin bas på Olympiska Museet i Lausanne. Organisationens syfte är att vidmakthålla traditionen inom tennissporten genom aktiviteter på de ledande klubbar som har främjat tennissportens utveckling i världen. CTC arrangerar lagtävlingar för medlemsklubbarna för både junior och senior, samt stödjer på olika sätt medlemsklubbarna runt om i världen, bland annat genom talangsatsningar.

Salk blev medlem i Centenary Tennis Clubs 2013 i samband med att klubben fyllde 100 år. I Sverige är endast Kungl.Tennisklubben (KLTK) och Salk medlemmar. CTC består av drygt 70 klubbar och som medlem i Salk har du möjlighet att gästspela på en CTC-klubb. För att få besöka en CTC-klubb så behövs ett rekommendationsbrev från Salk. Vänd dig till ledningen i Salk om du är intresserad.

Läs mer om Centenary Tennis Clubs här.

 

1_CTCm_BlueBlack_rgb_big_270 pxl