Kalender 2021

Juni
13 Sista dag abonnemangstider
13 Terminsslut tränarledda verksamheter
14 Ommålning av banor startar, Salkhallen
14 Extra Sign in-träning sommar startar, Salkhallen
14-18 Sommarläger för barn & ungdomar, Salk Tennis Park
21-24 Sommarläger för barn & ungdomar, Salk Tennis Park
28 – 2/7 Sommarläger för barn & ungdomar, Salk Tennis Park
Augusti
2-6 Sommarläger för barn & ungdomar, Salk Tennis Park
2-15 JRM, Salk Tennis Park
9 Start abonnemangstider
9-13 Sommarläger för barn & ungdomar, Salkhallen
21 Tennisens Dag, Björklunds Hage
KM (prel)