Kalender

Januari
1-8 Helenius Salk Open
9 Terminsstart abonnemangstider, träningsverksamhet
9 Terminsstart Divisionsspel damer
10 Terminsstart Damklubben
11 Terminsstart Divisionsspel dagtid
12 Terminsstart Divisionsspel herrar
Februari
1 Streber Cup
8 Funktionärsmiddag Helenius Salk Open
10 Matchkväll (alla spelnivåer)
Mars
17 Matchkväll (generationsdubbel)
28 Årsmöte Salk
28-1/4 Medlemsresa till Mallorca