Sponsorer

Salk är en ideell förening. Sponsorstöd betyder mycket för klubben och allt överskott går till barn- och ungdomsverksamheten.

Salks sponsorupplägg är indelade i kategorierna arena-, huvud-, partner- eller klubbsponsor. Beroende på samarbetsnivå ingår bl a tennis clinics eller ProAm, nyttjande av Salks klubblokaler, friskvård för personal, Salks företagsnätverk, produkt- och varumärkesaktivering vid t ex tävlingar, riktade erbjudanden till Salks medlemmar/kunder, branding genom spelare/team  eller exponering i och på Salkhallen, genom klubbtidning, hemsida mm.

För mer information om de sponsorsamarbeten Salk erbjuder, kontakta Sportchef Simon Aspelin, simon.aspelin@salk.se eller Rikard Utkovic, styrelseledamot rikard.utkovic@hpe.com.