Sponsorer

Salks sponsorupplägg är indelade i kategorierna arena-, huvud-, partner- eller sponsorsamarbete.

Beroende på samarbetsnivå ingår bl a tennis clinics eller ProAm, nyttjande av Salks klubblokaler, friskvård för personal, Salks företagsnätverk, produkt- och varumärkesaktivering vid t ex tävlingar, riktade erbjudanden till Salks medlemmar/kunder, branding genom spelare/team  eller exponering i och på Salkhallen, genom klubbtidning, hemsida mm.

För mer information om de sponsorsamarbeten SALK erbjuder, kontakta christian.heger@salk.se, VD i AB Salktennis.

Huvudsponsor

Partnersponsor

Sponsor