Vision, mål & stadgar

Vision
”SALK – Tennis for Life”. SALK skall sträva efter att vara en klubb för alla som vill spela tennis eller engagera sig i klubblivet oavsett vem man är, ambitionsnivå och situation i livet. Alla utgör en viktig kugge för Salks verksamhet och framgång. I SALK kan du hitta en plats genom hela livet och via tennisen främjas ditt välmående.
 
Mål
SALK ska utgöra en tennismiljö i världsklass. Klubben skall jobba med utveckling och kvalitet i alla delar av verksamheten, för att erbjuda bästa möjliga upplevelse och gemenskap för medlemmarna.
 
SALK ska vara som ett andra hem, där klubbkänsla och tillhörighet präglas av värme, engagemang och inkludering. Aktiviteter mellan verksamheter och grupper i klubben skall främjas.
 
Värdeord
Salks värdeord är kvalitet, engagemang och gemenskap.
 
Stadgar
Nuvarande stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK) antogs i mars 2019.
Stadgar SALK 2019