Styrelse

Verksamheten i Salk bedrivs genom föreningen Salk samt genom aktiebolaget Salktennis. Föreningen omfattar klubbens verksamhet såsom träningsledda verksamheten, tävlingar m m, medan fastighetsutveckling med lokalhyresgäster, upplevelsen/service i Salkhallen o s v sker i AB Salktennis.
 
Föreningen är huvudägare i AB Salktennis. I styrelserna ingår personer med relevant kompetens för respektive verksamhet. Arbetet i både förening och klubb sker hela tiden med Salkmedlemmens och tennisens intresse i första rummet.
 
Styrelse Salk
Martin Flink Ordförande martin.flink@soderbergpartners.se
Mats Läckgren Vice ordf. mats.lackgren@addpro.se
Gunilla Barrskog Ledamot gunilla@barrskog.se
Lucella Bergström Ledamot bergstromlucella@gmail.com
Magnus Bohman Ledamot magnus.bohman@hammarskiold.se
Jan Dahlberg Ledamot 2jandahlberg@gmail.com
Josefin Hjertquist Ledamot josefin.hjertquist@gmail.com
Oskar Lundeberg Ledamot oskar.lundeberg@gmail.com
Rikard Utkovic Ledamot rikard.utkovic@hpe.com
Simon Aspelin Adjungerad simon.aspelin@salk.se
Victoria Högset Adjungerad victoria.hogset@salk.se
Johan Porsborn Adjungerad johan.porsborn@salk.se

 

Valberedning Salk
Lotta Ekberg, sammankallande 0709-282 842 info@lottaekberg.se
Marianne Bäärnhielm 070-319 50 60 baarnhielm@scandlearn.com
Mikael Lenneryd 0702-78 77 98 mikael_lenneryd@hotmail.com

 

Ta chansen att engagera dig i Salks styrelse – eller tipsa om någon som vill!
Valberedningen söker personer som älskar tennis och som vill fortsätta utveckla Salk som drivkraft i svensk tennis. Styrelseerfarenhet är bra, men inget krav. Viktigast är att du eller den kandidat du vill föreslå brinner för tennis, för Salk och gärna är full med idéer hur klubben kan fortsätta utvecklas.

Välkommen att kontakta valberedningen via kontaktuppgifterna ovan.

Skicka med en av dessa bilagor:
Anmäler mitt intresse som styrelsemedlem i Salk
Härmed tipsar jag valberedningen om en bra styrelsemedlem i Salk

Styrelse AB Salktennis
Per Granath Ordförande
Robert Roos Vice ordf.
Kristina Alvendal Ledamot
Martin Flink Ledamot
Hanna Lindskog Ledamot
Oskar Lundeberg Ledamot
Peter Säll Ledamot
Jan Björklund Suppleant
Mats Läckgren Suppleant
Victoria Högset Adjungerad

 

Styrelse Salk verksamhetsåret 2022: