Styrelse

Verksamheten i Salk bedrivs genom föreningen Salk samt genom aktiebolaget Salktennis. Föreningen omfattar klubbens verksamhet såsom träningsledda verksamheten, tävlingar m m, medan fastighetsutveckling med lokalhyresgäster, upplevelsen/service i Salkhallen o s v sker i AB Salktennis.
 
Föreningen är huvudägare i AB Salktennis. I styrelserna ingår personer med relevant kompetens för respektive verksamhet. Arbetet i både förening och klubb sker hela tiden med Salkmedlemmens och tennisens intresse i första rummet.
 
Styrelse Salk
Manfred Löfvenhaft Ordförande ml@gda.se
Mats Läckgren Vice ordf. mats@lackgren.se
Gunilla Barrskog Ledamot gunilla@barrskog.se
Lucella Bergström Ledamot bergstromlucella@gmail.com
Magnus Bohman Ledamot magnus.bohman@hammarskiold.se
Jan Dahlberg Ledamot 2jandahlberg@gmail.com
Oskar Lundeberg Ledamot oskar.lundeberg@gmail.com
Rikard Utkovic Ledamot rikard.utkovic@hpe.com
Simon Aspelin Adjungerad simon.aspelin@salk.se
Victoria Högset Adjungerad victoria.hogset@salk.se
Johan Porsborn Adjungerad johan.porsborn@salk.se
 
 
Valberedning Salk
Lotta Ekberg, sammankallande 0709-282 842 info@lottaekberg.se
Marianne Bäärnhielm 070-319 50 60 baarnhielm@scandlearn.com
Mikael Lenneryd 0702-78 77 98 mikael_lenneryd@hotmail.com

 

Styrelse AB Salktennis
Per Granath Ordförande
Robert Roos Vice ordf.
Kristina Alvendal Ledamot
Martin Flink Ledamot
Hanna Lindskog Ledamot
Oskar Lundeberg Ledamot
Peter Säll Ledamot
Jan Björklund Suppleant
Mats Läckgren Suppleant
Victoria Högset Adjungerad

 

Styrelse Salk: