Styrelse

Verksamheten i SALK bedrivs genom föreningen SALK samt genom aktiebolaget Salktennis. Föreningen omfattar klubbens verksamhet såsom träningsledda verksamheten, tävlingar m m, medan fastighetsutveckling med lokalhyresgäster, upplevelsen/service i Salkhallen o s v sker i AB Salktennis.
 
Föreningen är huvudägare i AB Salktennis. I styrelserna ingår personer med relevant kompetens för respektive verksamhet. Arbetet i både förening och klubb sker hela tiden med Salkmedlemmens och tennisens intresse i första rummet.
 
Styrelse SALK
Martin Flink Ordförande martin.flink@soderbergpartners.se
Mats Läckgren Vice ordf. mats.lackgren@addpro.se
Lucella Bergström Ledamot bergstromlucella@gmail.com
Åsa Betcke Ledamot asa.betcke@seb.se
Magnus Bohman Ledamot magnus.bohman@hammarskiold.se
Beatrice Cedermark Ledamot beatrice.cedermark@gmail.com
Jan Dahlberg Ledamot 2jandahlberg@gmail.com
Oskar Lundeberg Ledamot oskar.lundeberg@gmail.com
Per Nordberg Ledamot mail@pernordberg.com
Victoria Högset Adjungerad victoria.hogset@salk.se
Johan Porsborn Adjungerad johan.porsborn@salk.se

 

Valberedning SALK
Lotta Ekberg, sammankallande 0709-282 842 info@lottaekberg.se
Marianne Bäärnhielm 070-319 50 60 baarnhielm@scandlearn.com
Per Schött 0708-320 720 schott@canit.se

Styrelse AB Salktennis
Per Granath Ordförande per.granath@broviken.se
Robert Roos Vice ordf. robert.roos@lansforsakringar.se
Kristina Alvendal Ledamot kristina@alvendal.com
Helena Bodin Ledamot helena.bodin@andersbodin.se
Martin Flink Ledamot martin.flink@soderbergpartners.se
Hanna Lindskog Ledamot hanna.lindskog@akesundvall.se
Oskar Lundeberg Ledamot oskar.lundeberg@gmail.com
Jan Björklund Suppleant jan.bjorklund@jungfrusund.se
Mats Läckgren Suppleant mats.lackgren@addpro.se
Victoria Högset Adjungerad victoria.hogset@salk.se