Styrelse

Verksamheten i SALK bedrivs genom föreningen SALK samt genom aktiebolaget Salktennis. Föreningen omfattar klubbens verksamhet såsom träningsledda verksamheten, tävlingar m m, medan fastighetsutveckling med lokalhyresgäster, upplevelsen/service i Salkhallen o s v sker i AB Salktennis.
 
Föreningen är huvudägare i AB Salktennis. I styrelserna ingår personer med relevant kompetens för respektive verksamhet. Arbetet i både förening och klubb sker hela tiden med Salkmedlemmens och tennisens intresse i första rummet.
 
Styrelse SALK
Martin Flink Ordförande martin.flink@soderbergpartners.se
Mats Läckgren Vice ordf. mats.lackgren@addpro.se
Per Nordberg Ledamot mail@pernordberg.com
Åsa Betcke Ledamot asa.betcke@seb.se
Lucella Bergström Ledamot bergstromlucella@gmail.com
Jan Dahlberg Ledamot 2jandahlberg@gmail.com
Beatrice Cedermark Ledamot beatrice.cedermark@gmail.com
Magnus Helgesson Ledamot magnus@magnushelgesson.se
Oskar Lundeberg Ledamot oskar.lundeberg@gmail.com

 

Valberedning SALK
Lotta Ekberg, sammankallande 0709-282 842 info@lottaekberg.se
Marianne Bäärnhielm 070-319 50 60 baarnhielm@scandlearn.com
Per Schött 0708-320 720 schott@canit.se

Styrelse AB Salktennis
Per Granath Ordförande per.granath@broviken.se
Bengt Sundvall Ledamot bengt.sundvall@akesundvall.se
Kristina Alvendal Ledamot kristina@alvendal.com
Oskar Lundeberg Ledamot oskar.lundeberg@gmail.com
Martin Flink Ledamot martin.flink@soderbergpartners.se
Helena Bodin Ledamot helena.bodin@andersbodin.se
Robert Roos Ledamot robert.roos@lansforsakringar.se
Jan Björklund Suppleant jan.bjorklund@ladza.se
Mats Läckgren Suppleant mats.lackgren@addpro.se
Christian Heger VD Salktennis AB christian.heger@salk.se

 

Salks styrelse, fr vä: Mats Läckgren, Åsa Betcke, Magnus Holgersson, Martin Flink, Johan Porsborn (adjungerad), Per Nordberg, Jan Dahlberg, Lucella Bergström, Oskar Lundeberg, Beatrice Cedermark. På bilden saknas Christian Heger (adjungerad).