Styrelse

Verksamheten bedrivs genom föreningen SALK samt genom aktiebolaget Salktennis. Föreningen omfattar klubbens verksamhet såsom träningsledda verksamheten, tävlingar m m, medan fastighetsutveckling med lokalhyresgäster, upplevelsen/service i Salkhallen o s v sker i AB Salktennis.
 
Föreningen är huvudägare i AB Salktennis. Arbetet i både förening och klubb sker hela tiden med Salkmedlemmens och tennisens intresse i första rummet.
 
Styrelse SALK Styrelse AB Salktennis
Manfred Löfvenhaft Ordförande Kristina Alvendal Ordförande
Mats Läckgren Vice ordf. Robert Roos Vice ordf.
Gunilla Barrskog Ledamot Per Granath Ledamot
Lucella Bergström Ledamot Manfred Löfvenhaft Ledamot
Magnus Bohman Ledamot Hanna Lindskog Ledamot
Jan Dahlberg Ledamot Oskar Lundeberg Ledamot
Oskar Lundeberg Ledamot Peter Säll Ledamot
Rikard Utkovic Ledamot Jan Björklund Suppleant
Simon Aspelin Adjungerad Mats Läckgren Suppleant
Victoria Högset Adjungerad Victoria Högset Adjungerad
Jenny Lindström Adjungerad
 
 
Valberedning SALK
Lotta Ekberg, sammankallande 0709-282 842 info@lottaekberg.se
Marianne Bäärnhielm 070-319 50 60 baarnhielm@scandlearn.com
Mikael Lenneryd 0702-78 77 98 mikael_lenneryd@hotmail.com