Styrelse

Verksamheten i SALK bedrivs genom föreningen SALK samt genom aktiebolaget Salktennis. Föreningen omfattar klubbens verksamhet såsom träningsledda verksamheten, tävlingar m m, medan fastighetsutveckling med lokalhyresgäster, upplevelsen/service i Salkhallen o s v sker i AB Salktennis.
 
Föreningen är huvudägare i AB Salktennis. I styrelserna ingår personer med relevant kompetens för respektive verksamhet. Arbetet i både förening och klubb sker hela tiden med Salkmedlemmens och tennisens intresse i första rummet.
 
Styrelse SALK
Odd Swarting Ordförande odd.swarting@caswa.se
Lena Bertilsson Vice ordförande lena.bertilsson@hoddmimes.com
Martin Flink Ledamot martin.flink@soderbergpartners.se
Per Nordberg Ledamot mail@pernordberg.com
Mats Läckgren Ledamot mats.lackgren@itf.se
Åsa Betcke Ledamot asa.betcke@seb.se
Lucella Bergström Ledamot lucella.bergstrom@fryshuset.se
Jan Dahlberg Ledamot 2jandahlberg@gmail.com
Beatrice Cedermark Ledamot beatrice.cedermark@gmail.com
Magnus Helgesson Ledamot magnus@magnushelgesson.se

Styrelse AB Salktennis
Per Granath Ordförande per.granath@humana.se
Bengt Sundvall Ledamot bengt.sundvall@akesundvall.se
Kristina Alvendal Ledamot kristina@alvendal.com
Oskar Lundeberg Ledamot oskar.lundeberg@gmail.com
Odd Swarting Ledamot odd.swarting@caswa.se
Helena Bodin Ledamot helena.bodin@andersbodin.se
Robert Roos Ledamot robert.roos@lansforsakringar.se
Jan Björklund Suppleant jan.bjorklund@ladza.se
Mats Läckgren Suppleant mats.lackgren@itf.se
Christian Heger VD Salktennis AB christian.heger@salk.se