Ungdomsråd

SALK är en Sveriges största tennisklubbar med väldigt många aktiva barn och ungdomar. Salks Ungdomsråd finns för att ta tillvara på kreativa idéer och tankar från våra yngre medlemmar.

I Ungdomsrådet har du chansen att påverka i frågor som du tycker är viktiga. Kanske är miljöfrågor det viktigaste som finns för dig och vill att SALK ska bli ännu bättre på att källsortera? Eller vill du att sammanhållningen i klubben ska bli ännu starkare genom att arrangera en fest?

Genom att vara med i Ungdomsrådet får du möjlighet att:
Göra din röst hörd i frågor som är viktiga för dig.
Möjlighet att påverka Salk i en positiv riktning.
Möjlighet att lära dig något nytt och driva igenom egna projekt.
Bidra med din kunskap, erfarenhet och idéer.

Så här fungerar Ungdomsrådet:
Ungdomsrådet består av max 8 medlemmar, helst 4 killar och 4 tjejer mellan 13-18 år. Rådet beslutar själva (med stöd från vuxna om så önskas) hur arbetet ska formas och fortlöpa. Ungdomsrådet har möjlighet att delta på 1-2 av klubbens styrelsemöten varje år. Under dessa möten ges möjligheten att lyfta förslag och idéer.

Idag består Ungdomsrådet av:
Sixten Nyström, ordförande
Tilde Pierrou
Victor Naeslund