Värdegrund, riktlinjer & stadgar

Vision

”Tennis for Life”. SALK skall sträva efter att vara en klubb för alla som vill spela tennis eller engagera sig i klubblivet oavsett vem man är, ambitionsnivå och situation i livet. Alla utgör en viktig kugge för Salks verksamhet och framgång. I SALK kan du hitta en plats genom hela livet och via tennisen främjas ditt välmående.

Mål

SALK ska utgöra en tennismiljö i världsklass. Klubben skall jobba med utveckling och kvalitet i alla delar av verksamheten, för att erbjuda bästa möjliga upplevelse och gemenskap för medlemmarna.
 
SALK ska vara som ett andra hem, där klubbkänsla och tillhörighet präglas av värme, engagemang och inkludering. Aktiviteter mellan verksamheter och grupper i klubben skall främjas.

Värdegrund

SALK – Tennis for life
Tennis for life är Salks vision. Visionen byggs upp av våra värdeord som är ledstjärnor för hur vi agerar och fattar beslut. Tennis är vårt fokus och vi strävar även efter att berika livet bortom själva sporten. Tillsammans vill vi skapa glädjefyllda upplevelser och bidra till ett hälsosamt liv, hela livet. SALK ska vara en mötesplats där nya band knyts och där vi lär oss av varandra. Ett andra hem med engagerade medlemmar.
 
Vi ska erbjuda en tennismiljö i världsklass. En trygg miljö där våra medlemmar utvecklas både på och utanför banan och där vi verkar positivt i vår närmiljö och i förlängningen i vårt samhälle. Vi präglas av ett öppet sinne och välkomnar alla människors olikheter.
 
SALK ska vara en drivkraft i svensk tennis där verksamheten genomsyras av kvalitet, engagemang och gemenskap.
 
Kvalitet
Vi ska vara noggranna i allt vi gör och ha en tydlig struktur i vårt arbete. Vi inspireras av och jämför oss gärna med framgångsrika verksamheter i tennis, sport, kultur och företagande.
 
Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och är inte rädda att prova nya tankar och idéer. Vi är öppna och nyfikna och utmanar oss själva till utveckling såväl på som vid sidan av banan.
 
Engagemang
Vi har passion, omtanke och positivitet i det vi gör, vilket föder ett starkt engagemang. Du ska känna dig sedd av oss och märka att vi bryr oss om dig.
 
Vi strävar efter att alltid uppvisa ett positivt kroppsspråk som visar den passion och kärlek vi har för sporten och människorna som utövar den hos oss. Där hjärtat för varandra och klubben visar sig i handlingar och utstrålning och inte stannar vid ord. Vi ser alltid till individen och med handlingar visar vi att vi bryr oss om varandra.
 
Gemenskap
Vi tänker på hur vi behandlar varandra, hur vi ger feedback och vad vi säger i tal och skrift. Vi anstränger oss att sätta oss in i dina specifika förutsättningar. Utifrån vår fina gemenskap i klubben upplevs vi som en inkluderande mötesplats i svensk tennis. Alla ska kunna vara sig själva och trivas i SALK.
 
Hos oss ska du kunna finna nya vänner för livet där vi upplever glädjen kring tennis tillsammans. Våra ungdomar fostras i sportmannaskap och gott kamratskap.
 
Här hittar du värdegrunden som en pdf.

Riktlinjer

Stadgar

Nuvarande stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK) antogs i mars 2022.
Stadgar Salk 2022