Salks damklubb

Salks damklubb vill främja kvinnliga tennismöten genom att vara en inkluderande damklubb som präglas av öppenhet, tillgänglighet och social samvaro.

Sedan 1937 fungerar Damklubben som en livlig och aktiv verksamhet i SALK för kvinnor i alla åldrar med olika spelstyrka. Tennisen, hälsan och det sociala umgänget utgör kärnan i Salks damklubb. En anställd spelledare organiserar det dagliga spelet och tävlingar under terminen.

Kontakta damklubben

Vill du börja spela i damklubben? Hör av dig till via e-post till spelledare Axel Oljons på damklubben@salk.se.

Har du idéer eller önskar bidra på något sätt i damklubben är du välkommen att kontakta ordförande Åsa Betcke via e-post asa.betcke@seb.se

VAD INGÅR?

I terminsavgiften ingår:

 • Banhyra
 • Schemalagt spel som sköts av spelledare, fritt spel kan i undantagsfall förekomma
 • Bollar
 • Tävlingar under terminen, t ex blixtsingel, blixtdubbel, singel- och dubbelstege

Därutöver finns möjlighet att mot avgift deltaga på:

 • Sign in-träning, läs mer här
 • Vårsingel- och höstdubbeltävling

Damklubben har även en aktiv kommitté med representanter för alla grupper. Dessa ansvarar, tillsammans med många engagerade medlemmar, för arrangemang som t ex:

 • Klubbutbyten
 • Kickoff säsongsstart
 • Luciafest
 • Våravslutning
 • Kulturella evenemang
 • Bridgetävlingar

Schema och frånvaro

Höstterminen 2020 startar vecka 35 och pågår t o m vecka 51.

Schemat finns på Backhandsmash. Det är också där som frånvaro skall rapporteras senast 24 timmar i förväg.

Logga in på Backhandsmash (BHS) så här:

 • Följ länken: https://backhandsmash.se/klubbar/salk/daggruppspel
 • Klicka på ”Logga in” högst upp till höger. Ange ditt User name och Password. Om du inte kommer vidare härifrån har du fel inloggningsuppgifter. Kontakta spelledaren så att du får hjälp att lösa detta.
 • Klicka på ”Frånvaro” högst upp i menyn
 • Klicka på ”Lägg till ny frånvaro”
 • Ange datum du inte kan spela – Spara – Klart!
 • Frånvaro ska rapporteras senast 24 timmar i förväg

För övriga frågor kontakta damklubben@salk.se.

PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

Priser
Höstterminen 2020 består av 17 veckor (vecka 35-51). Terminsavgiften för singelspel 1 gång/vecka är 2 825 kr och för dubbelspel 1 gång/vecka 1 480 kr.
För att delta i Damklubben krävs medlemskap i SALK. Avgiften är 500 kr/år. Blir du medlem under höstterminen betalar du halva årsavgiften.
 
Betalningsvillkor
Intresseanmälan avser helår fram till och med vårterminens slut. Från och med andra speltillfället är man betalningsansvarig för hela terminen.
 
Uppsägning kan ske inför vårterminen och görs senast sista november skriftligt per mail till spelledaren. Betalning sker som grund för hela terminens spel och ingen ersättning utgår vid frånvaro under en period eller vid enstaka tillfällen. Vid skada är man betalningsskyldig 4 veckor efter inlämnande av läkarintyg. Under den tiden försöker vi hitta en ersättningsspelare som passar in i gruppen avseende tid och spelnivå för resten av terminen.

Organisation

Ordförande i Salks damklubb är Åsa Betcke som även är ledamot i klubbens styrelse. Spelet leds av spelledare Axel Oljons som har det operativa ansvaret.

Alla grupper representeras av sina kommittérepresentanter. Dessa träffas två gånger per termin för att diskutera regler, tävlingar, resor, klubbutbyten och för att planera olika aktiviteter.

Ordförande Åsa Betcke

Daggruppspel i nivåer

Spelet sker i olika grupper som spelar mellan kl. 09.00 och kl. 14.00, beroende på dag. Grupperna är indelade i olika nivåer utifrån din spelstyrka och du kan spela både singel och dubbel.

Grupp Representant Epost
A1 Vet Bodil Nordström bodilnordstrom@yahoo.com
Elit, tis Ewa Schauman schauman.e@telia.com
A1 tis Gunilla Möller gunillamoller20@gmail.com
A2 tis Charlotte Wendt cwendt@telia.com
A2 tors Rose-Marie Wahlgren rosemarie.wahlgren@telia.com
B1 ons Elisabeth Lundberg 1elisabeth.lundberg@gmail.com
B1 fre Eva-Lotta Holmström evalotta.holmstrom@gmail.com

 

För att vara med i en grupp behöver du känna till de grundläggande slagen i tennis, serva överhandsserve och kunna räkna poäng. Dessutom behöver du ha viss matchvana, då många i Salks damklubb är vana att spela matcher.

Spelledaren bedömer om avancemang till högre grupp är passande. Vinst i vårsingeln är också grund för avancemang.