Salks damklubb

Salks damklubb vill främja kvinnliga tennismöten genom att vara en inkluderande damklubb som präglas av öppenhet, tillgänglighet och social samvaro.

Sedan 1937 fungerar Damklubben som en livlig och aktiv verksamhet i Salk för kvinnor i alla åldrar med olika spelstyrka. Tennisen, hälsan och det sociala umgänget utgör kärnan i Salks damklubb. En anställd spelledare organiserar det dagliga spelet och tävlingar under terminen.

Kontakta damklubben

Vill du börja spela i damklubben? Hör av dig till via e-post till damklubben@salk.se.

Har du idéer eller önskar bidra på något sätt i damklubben är du välkommen att kontakta ordförande Gunilla Barrskog, gunilla@barrskog.se.

VAD INGÅR?

I terminsavgiften ingår:

 • Banhyra
 • Schemalagt spel
 • Bollar

Därutöver finns möjlighet att mot avgift deltaga på:

 • Sign in-träning, läs mer här
 • Vårsingel- och höstdubbeltävling

Damklubben har även en aktiv kommitté med representanter för alla grupper. Dessa ansvarar, tillsammans med många engagerade medlemmar, för arrangemang som t ex:

 • Klubbutbyten
 • Kickoff säsongsstart
 • Luciafest
 • Våravslutning
 • Kulturella evenemang
 • Bridgetävlingar

Schema och frånvaro

Höstterminen 2021 pågår t o m vecka 50. Vårterminen 2022 startar vecka 2 och pågår t o m vecka 23.

Schemat skickas ut till deltagarna i början av terminen. Frånvaro rapporteras till damklubben@salk.se senast 24 timmar i förväg.

PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

Priser
Vårterminen 2022 består av 22 veckor (vecka 2-23). Terminsavgiften för singelspel 1 gång/vecka är 3 675 kr och för dubbelspel 1 gång/vecka 1 935 kr. För att delta i Damklubben krävs medlemskap i Salk. Avgiften är 500 kr/år. Blir du medlem under höstterminen betalar du halva årsavgiften.
 
Betalningsvillkor
Intresseanmälan avser helår fram till och med vårterminens slut. Från och med andra speltillfället är man betalningsansvarig för hela terminen.
 
Uppsägning kan ske inför vårterminen och görs senast sista november skriftligt per mail till spelledaren. Betalning sker som grund för hela terminens spel och ingen ersättning utgår vid frånvaro under en period eller vid enstaka tillfällen. Vid skada är man betalningsskyldig 4 veckor efter inlämnande av läkarintyg. Under den tiden försöker vi hitta en ersättningsspelare som passar in i gruppen avseende tid och spelnivå för resten av terminen.

Organisation

Ordförande i Salks damklubb är Gunilla Barrskog. Spelet leds av spelledare Ullis Elzvik som har det operativa ansvaret.

Alla grupper representeras av sina kommittérepresentanter. Dessa träffas två gånger per termin för att diskutera regler, tävlingar, resor, klubbutbyten och för att planera olika aktiviteter.

Gunilla Barrskog

Daggruppspel i nivåer

Spelet sker i olika grupper som spelar mellan kl. 09.00 och kl. 14.00, beroende på dag. Grupperna är indelade i olika nivåer utifrån din spelstyrka och du kan spela både singel och dubbel.

Grupp Representant Epost
A1 Vet Bodil Nordström bodilnordstrom@yahoo.com
Elit, tis Eva Lindblom evali.lindblom@gmail.com
A1 tis Gunilla Möller gunillamoller20@gmail.com
A2 tis Charlotte Wendt cwendt@telia.com
B1 ons kl 10 Elisabeth Lundberg 1elisabeth.lundberg@gmail.com
B1 ons kl 11 Susanne Qviberg susanne.qviberg@gmail.com
A2 tors Rose-Marie Wahlgren rosemarie.wahlgren@telia.com
B1 fre Eva-Lotta Holmström evalotta.holmstrom@gmail.com

 

För att vara med i en grupp behöver du känna till de grundläggande slagen i tennis, serva överhandsserve och kunna räkna poäng. Dessutom behöver du ha viss matchvana, då många i Salks damklubb är vana att spela matcher.

Spelledaren bedömer om avancemang till högre grupp är passande. Vinst i vårsingeln är också grund för avancemang.