Salks damklubb

Salks damklubb vill främja kvinnliga tennismöten genom att vara en inkluderande damklubb som präglas av öppenhet, tillgänglighet och social samvaro.

Sedan 1937 fungerar Damklubben som en livlig och aktiv verksamhet i SALK för kvinnor i alla åldrar med olika spelstyrka. Tennisen, hälsan och det sociala umgänget utgör kärnan i Salks damklubb. En anställd spelledare organiserar det dagliga spelet och tävlingar under terminen.

Kontakta damklubben

Vill du börja spela i damklubben? Hör av dig till via e-post till damklubben@salk.se.

Har du idéer eller önskar bidra på något sätt i damklubben är du välkommen att kontakta ordförande Gunilla Barrskog, gunilla@barrskog.se.

Schema och frånvaro

Höstterminen 2023 startar vecka 35 och pågår t o m vecka 50. 

Frånvaro rapporteras till damklubben@salk.se senast kl 12.00 dagen innan spel.

VAD INGÅR?

I terminsavgiften ingår:

 • Banhyra
 • Schemalagt spel
 • Bollar

Därutöver finns möjlighet att mot avgift deltaga på:

 • Sign in-träning, läs mer här
 • Vårsingel- och höstdubbeltävling

Damklubben har även en aktiv kommitté med representanter för alla grupper. Dessa ansvarar, tillsammans med många engagerade medlemmar, för arrangemang som t ex:

 • Klubbutbyten
 • Kickoff säsongsstart
 • Luciafest
 • Våravslutning
 • Kulturella evenemang
 • Bridgetävlingar

KOSTNAD

Höstterminen 2023 består av 16 veckor (vecka 35-50). Terminsavgiften för singelspel 1 gång/vecka är 3 050 kr och för dubbelspel 1 gång/vecka 1 600 kr. För att delta i Damklubben krävs medlemskap i Salk. Avgiften är 500 kr/år. Blir du medlem under höstterminen betalar du halva årsavgiften.

ANMÄLAN OCH BETALNING

Anmälan till Salks terminskurser görs inför varje höstterminsstart. Anmälan gäller både för höst- och vårterminen. Uppsägning kan göras vid valfritt tillfälle och av valfri anledning. Den som säger upp sin plats är betalningsskyldig för de gånger som har varit under terminen och därutöver under fyra verksamhetsveckor framåt i tiden. Under dessa veckor försöker den verksamhetsansvariga att sätta in en ersättare genom provspel, vilket gör att den som säger upp sin plats inte får deltaga på några träningar efter det att platsen har sagts upp. Undantaget är inför vårterminsstarten, då spelaren får fortsätta höstterminen ut under förutsättning att uppsägningen av vårterminsplatsen sker senast den 30 november.

Organisation

Ordförande i Salks damklubb är Gunilla Barrskog. Spelet leds av spelledare Helene Fries Svensson som har det operativa ansvaret.

Alla grupper representeras av sina kommittérepresentanter. Dessa träffas två gånger per termin för att diskutera regler, tävlingar, resor, klubbutbyten och för att planera olika aktiviteter.

Gunilla Barrskog

Helene Fries Svensson

Daggruppspel i nivåer

Spelet sker i olika grupper som spelar mellan kl. 09.00 och kl. 14.00, beroende på dag. Grupperna är indelade i olika nivåer utifrån din spelstyrka och du kan spela både singel och dubbel.

Tisdagar Representant Epost
A2 Dubbel Charlotte Wendt cwendt@telia.com
A1 Elit Singel & Dubbel Helena Durö hea_d@outlook.com
A1 Singel & dubbel Åsa Nisell & Irene Svennewall asa.nisell@gmail.com
irene.svennewall@fasadglas.se
Torsdagar
A2 Singel & Dubbel Rose-Marie Wahlgren rosemarie.wahlgren@telia.com
Veteran Kerstin Hemborg hemborgk@gmail.com
Fredagar
A2 Dubbel Ana Arango ana.arango@me.com
B1 Dubbel Eva Esbo eva.esbo@gmail.com

 

För att vara med i en grupp behöver du känna till de grundläggande slagen i tennis, serva överhandsserve och kunna räkna poäng. Dessutom behöver du ha viss matchvana, då många i Salks damklubb är vana att spela matcher.

Spelledaren och damkommittén beslutar gemensamt om uppflyttning respektive nedflyttning mellan grupperna.