Divisionsspel

Salk har ett internt divisionsspel på både dag- och kvällstid. Divisionsspelet är en aktivitet för medlemmar i klubben.

Deltagarna är indelade i divisioner om sex spelare där alla möter alla. Normalt spelas tre spelomgångar per termin om sex veckor per omgång. Den 6:e veckan är en s k reservtid där varje deltagare har möjlighet att ta igen missad match.

Den högsta spelstyrkan finns i division 1. Efter varje spelomgång görs upp- och nedflyttningar till närmast högre respektive lägre division med undantag för högsta och lägsta divisionen där endast ned- respektive uppflyttning görs.

Deltagande i divisionsspelet kräver medlemskap i Salk.

Kvällsspel

Damer
Divisionsspelet för damer har 16 divisioner och äger rum på måndagskvällar mellan kl 18-22 samt onsdagar kl 18-22. Spelschema och resultatrapportering hanteras via det webbaserade programmet Backhandsmash.

Frågor: maila till divisionsspeldam@salk.se

Vårterminen 2022 startar vecka 2 och pågår t o m vecka 21. Obs! Inget spel vecka 8 och 16.

Herrar
Divisionsspelet för herrar har 17 divisioner och äger rum på torsdagskvällar mellan kl. 18-23. Spelschema och resultatrapportering hanteras via det webbaserade programmet Backhandsmash.

Vid frågor, kontakta divisionsspelets representanter:

Martin Flink    martin.flink@soderbergpartners.se
Jan Dahlberg  2jandahlberg@gmail.com
 
Vårterminen 2022 startar vecka 2 och pågår t o m vecka 22. Obs! Inget spel vecka 14, 15 och 21.  

Dagspel

Dagspelet, som består av 8 divisioner, äger rum på onsdagar mellan kl 11-15. I divisionsspelet på dagtid spelar både damer och herrar. Spelschema och resultatrapportering hanteras via det webbaserade programmet Backhandsmash.

Vid frågor, kontakta dagspelets representanter:

Max Sakajja   sakajja@mac.com
Mehrshad Sharifirad   mehrshad28@gmail.com

Intresseanmälan för att delta i Salks divisionsspel på dagtid görs här!

Vårterminen 2022 startar vecka 2 och pågår t o m vecka 19.