Divisionsspel

Salk har ett internt divisionsspel på både dag- och kvällstid. Divisionsspelet är en aktivitet för medlemmar i klubben.

Deltagarna är indelade i divisioner om sex spelare där alla möter alla. Normalt spelas tre spelomgångar per termin om sex veckor per omgång. Den 6:e veckan är en s k reservtid där varje deltagare har möjlighet att ta igen missad match.

Den högsta spelstyrkan finns i division 1. Efter varje spelomgång görs upp- och nedflyttningar till närmast högre respektive lägre division med undantag för högsta och lägsta divisionen där endast ned- respektive uppflyttning görs.

Deltagande i divisionsspelet kräver medlemskap i Salk.

Spelperioder fr o m HT2022

HT22: För Salks tre divisionsspel gäller under höstterminerna spel under 18 veckor, vecka 33-50.

VT23: För Salks tre divisionsspel gäller under vårterminerna spel under 18 veckor, vecka 2-21.

Det innebär uppehåll under sportlovet och under/i samband med påsklovet. Damdivisionsspelet gör uppehåll på Annandag Påsk och onsdagen samma vecka, herrdivisionsspelet gör uppehåll på skärtorsdagen och dagdivisionsspelet gör uppehåll på onsdagen under påsklovsveckan.

Kvällsspel

Damer
Divisionsspelet för damer har 16 divisioner och äger rum på måndagskvällar mellan kl 18-22 samt onsdagar kl 18-22. Spelschema och resultatrapportering hanteras via det webbaserade programmet Backhandsmash.

Frågor: maila till divisionsspeldam@salk.se

Herrar
Divisionsspelet för herrar har 17 divisioner och äger rum på torsdagskvällar mellan kl. 18-23. Spelschema och resultatrapportering hanteras via det webbaserade programmet Backhandsmash.

Vid frågor, kontakta divisionsspelets representanter:

Martin Flink    martin.flink@soderbergpartners.se
Jan Dahlberg  2jandahlberg@gmail.com

Dagspel

Dagspelet, som består av 11 divisioner, äger rum på onsdagar mellan kl 11-15. I divisionsspelet på dagtid spelar både damer och herrar. Spelschema och resultatrapportering hanteras via det webbaserade programmet Backhandsmash.

Vid frågor, kontakta dagspelets representanter:

Max Sakajja   sakajja@mac.com
Mehrshad Sharifirad   mehrshad28@gmail.com

Intresseanmälan för att delta i Salks divisionsspel på dagtid görs här!