Seriespel

SALK har ett internt seriespel för både damer och herrar. Seriespelet är en aktivitet för medlemmar i klubben.

Deltagarna är indelade i divisioner om sex spelare där alla möter alla. Normalt spelas tre spelomgångar per termin om sex veckor per omgång. Den 6:e veckan är en s k reservtid där varje deltagare har möjlighet att ta igen missad match.

Den högsta spelstyrkan finns i division 1. Efter varje spelomgång görs upp- och nedflyttningar till närmast högre respektive lägre division med undantag för högsta och lägsta divisionen där endast ned- respektive uppflyttning görs.

Deltagande i seriespelet kräver medlemskap i SALK.

Damer

Seriespelet för damer har 13 divisioner och äger rum på måndagskvällar mellan kl 17-22 samt onsdagar kl 18-22. Spelschema och resultatrapportering hanteras via det webbaserade programmet Backhandsmash.

Frågor: maila till seriespeldam@salk.se

Vårterminen 2018 startar vecka 2 och pågår fram till och med vecka 20 (inget spel vecka 14).

Herrar

Seriespelet för herrar har 15 divisioner och äger rum på torsdagskvällar mellan kl. 18-23. Spelschema och resultatrapportering hanteras via det webbaserade programmet Backhandsmash.

Vid frågor, kontakta seriespelets representanter:

Martin Flink    martin.flink@soderbergpartners.se
Jan Dahlberg  2jandahlberg@gmail.com

 

Vårterminen 2018 startar vecka 2 och pågår fram till och med vecka 21 (inget spel vecka 13 och vecka 19).