Klubb 1890

Stockholms Lawntennisklubb av 1890 är en av Sveriges äldsta tennisklubbar. Träning äger rum i Salkhallen varje tisdag.

Stockholms Lawntennis Klubb av 1890 bildades just detta år. Sedan 1937 har de haft sina träningar och sammankomster i Salkhallen. Spelstandarden är hög, ett antal spelare placerar sig bland de bästa inom sina respektive åldersgrupper. Det sociala umgänget är minst lika viktigt. Medelåldern är över 70 år.

Utmärkande för Klubb 1890 är värnandet om gamla traditioner inom tennisen och spelet sker alltid i vit klädsel. Klubb 1890 har i alla år haft en nära relation till SALK och många har ett förflutet i någon funktion inom klubben.

För mer information om Klubb 1890, läs mer här.