Nyheter

tisdag 5 mars 2019

Välkommen på årsmöte

SALK påminner om årsmötet den 19 mars. Nu kan du ta del av alla dokument inför mötet.

SALK håller årsmöte tisdagen den 19 mars 2019 kl 18.00 i klubbrummet i Salkhallen.

Det gångna året summeras och det blir en framåtblick över vad som är på gång. Det blir val till olika förtroendeposter och utmärkelser kommer delas ut. Dessutom presenteras resultatet från  medlemsenkäten samt styrelsens förslag till stadgeändring rörande valproceduren.

Alla dokument inför årsmötet hittar du här. 

Välkommen!