Nyheter

fredag 20 mars 2020

Årsmöte uppskjutet

Med anledning av rådande situation har styrelsen idag fattat beslut att skjuta upp Stockholms Allmänna Lawntennisklubbs årsmöte. Mötet var planerat till tisdagen den 24 mars och styrelsens absoluta ambition är att årsmötet skall hållas före sommaren.

Den 13 mars kom Folkhälsomyndigheten ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc.) som inte omfattas av regeringens förbud för möten med fler än 500 deltagare. I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken och en checklista för riskbedömning. Styrelsens beslut går i linje med Folkhälsomyndighetens vägledning samt med Svenska Tennisförbundet och Tennis Stockholm vars årsmöten är uppskjutna. Styrelsen har även stämt av frågan med Svenska Tennisförbundet.

Senast tisdag den 24 mars kommer vi ladda upp samtliga årsmöteshandlingar inklusive revisionsberättelse på salk.se för alla och envar att ta del av. Information om och kallelse till nytt datum kommer att publiceras i nyhetsbrev och på klubbens hemsida, på vilken du även kan läsa om hur SALK jobbar för att tillhandahålla Trygg Tennis i Salkhallen under rådande läge.

För frågor kring ovanstående beslut hänvisas till klubbens ordförande Martin Flink eller Klubbchef Johan Porsborn.

För att ligga i god fas med utvecklingen av denna för samhället och därmed SALK så viktiga fråga, har, alltsedan Corona-virusets tilltagande utbrott i Sverige, ett råd bildats bestående av Salks ordförande Martin Flink, Salks vice ordförande Mats Läckgren, Salks klubbchef Johan Porsborn, AB Salktennis ordförande Per Granath, AB Salktennis avgående VD Christian Heger samt tillträdande VD Victoria Högset.

Stockholm 20 mars 2020
Styrelsen