Nyheter

måndag 7 november 2016

Erik Olsson Fastighetsförmedling ny arenasponsor

Erik Olsson Fastighetsförmedling AB blir ny arenasponsor till SALK. Samarbetsavtalet som ingåtts är långsiktigt, på fem år, med ambitionen att förlänga därefter.

– Med stor glädje välkomnar vi Erik Olsson som vår nya arenasponsor. Samarbetet bidrar till att SALK kan ha en verksamhet för barn och ungdomar som ligger i framkant säger Odd Swarting, styrelseordförande i SALK. Dessutom kommer vi i Erik Olsson att ha en långsiktig och aktiv samarbetspartner som bidrar till en levande arena genom olika aktiviteter med relevans för medlemmar och andra utövare. SALK som aktiv mötesplats i svensk tennis stärks, fortsätter Odd.

– Vi från Erik Olsson Fastighetsförmedling är mycket stolta över samarbetet som vi nu inleder med SALK. Utöver att föreningen är en drivkraft i svensk tennis har vi också attraherats av klubbens ställning som gravitationsfält i Bromma och västerort säger Erik Olsson, grundare och huvudägare av Erik Olsson Fastighetsförmedling.

– Vi vill att det här skall bli ett exempel på hur positiva synergier kan uppstå när företag och föreningsliv samarbetar på ett engagerat och konstruktivt sätt. Genom detta samarbete får vi på Erik Olsson Fastighetsförmedling möjlighet att stödja barn- och ungdomsverksamheten i SALK, där vi speciellt noterat Salks arbete med att skapa känslan av ett andra hem och en trygg miljö för de många ungdomar som är organiserade i klubben, fortsätter Erik.

Arenasponsorn är klubbens största samarbetspartner, vilket bland annat innebär att Erik Olsson kommer att ges en framträdande exponering i Salkhallen samt på hemsida och i klubbtidning.

 

För frågor, kontakta:

SALK: Odd Swarting, ordförande, 070-644 12 13 eller Johan Porsborn, sportchef, 070-191 95 20

Erik Olsson Fastighetsförmedling: Erik Olsson, 070-760 66 00 eller Rune Granlund, 076-893 12 11

 

Läs mer om Erik Olsson Fastighetsförmedling här.

eo-skylt_salkhallen_erikolsson_600-x-352-pxl

Erik Olsson kommer välkomna besökarna till Salkhallen. Obs, bilden är ett fotomontage men illustrerar hur skyltningen kan komma att se ut inom kort.