Nyheter

måndag 2 mars 2020

Frågor om nya coronaviruset

SALK följer de allmänna rekommendationerna gällande coronaviruset (covid-19) som återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om den information som Folkhälsomyndigheten lämnar ger upphov till oro så behöver du som medlem, under rådande omständigheter, självklart inte medverka i klubbens verksamhet.

Vi föreslår att löpande ta del av den information som finns på www.folkhalsomyndigheten.se och följa de rekommendationer som där ges.

Vid publikation av denna artikel står följande på Folkhälsomyndighetens hemsida när det gäller hur man kan undvika smitta:

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.