Nyheter

måndag 2 maj 2016

Hedersledamoten Sören Rung har lämnat oss

Salk i sorg! Sören Rung, hedersledamot i SALK och klubbens ordförande 1989-1999 har avlidit 22 april, efter kort tids sjukdom.

Sören fick under sin ordförandetid ta ett stort ansvar för Salkhallens återuppbyggnad efter branden 1993. Sören var även medlem i Stockholm Opens styrelse, där de stora frågorna var omstruktureringen av tävlingen 1995 efter återflytten från Globen till Kungliga Tennishallen. Stor möda fick också läggas ned på ett par skatteärenden, som slutligen blev mycket positiva för Stockholm Opens ägarklubbar.

Sören var även ledamot i AB Salktennis styrelse under många år med stort engagemang för Salkhallens utveckling; tillkomsten av bana 13 och 14 och detaljplanen för det nya bostadshuset, som NCC uppförde.

Vi minns Sören som en genuin entusiast och glädjespridare på och utanför tennisbanan. Hans insats och ledaregenskaper har varit av stor betydelse för Salks framtida utveckling.