Nyheter

måndag 6 september 2021

Höstterminsstart med många nyheter

Höstterminen har rivstartat i Salkhallen och de terminsvisa aktiviteterna är i full gång. Inför den nya spelsäsongen möts alla besökare i hallen av en rad nyheter. Banorna är omlagda och organisationen förstärks ytterligare med nya medarbetare.

De nya blågröna banorna lär knappast ha passerat någon obemärkt. Beslutet att satsa på blågrönt föregicks av ett noggrant analysarbete och långa styrelsediskussioner. Den blåa krispiga färgen har blivit allt vanligare på tennisanläggningar runtom i världen och den gör bland annat att man kan följa spelet bättre vid filmning, vilket lär bli ännu vanligare i framtiden. Den lugna gröna färgen har alltid funnits på Salks banor och den smälter även in fint med övriga gröna nyanser runtom banorna, såsom skynken och pelare.

Det är dock inte bara färgvalet som har analyserats innan de nya GreenSet-banorna anlades. En noga övervägd strategi har även varit att göra banorna något långsammare och studsen högre jämfört med tidigare.

Lagom till höstterminsstarten har Salk även fått flera nya medarbetare. Ulrika Elzvik har heltidsanställts i en ny och spännande roll, dels som spelledare för damklubben, dels som koordinator för Salks klubb- och sponsorevents. I det förstnämnda ansvarsområdet tar ”Ullis” över efter Anne Öye, som efter gediget arbete med damklubben flyttar med familjen till Spanien.

Inom Sportblocket utökas satsningen, inte minst för de yngre. Karin Schultz blir ansvarig för Salks stora Tennisskola, medan Henrik Nordquist heltidsanställs med Tävlingsgruppen som sitt huvudsakliga arbetsområde. Vidare har Andre Rizzoli från Italien engagerats som huvudansvarig för Salks Tävlingsjuniorer.

Tränarstaben får även i övrigt internationell förstärkning. Jason Stoltenkamp från Sydafrika blir ny tränare i klubben med omkring 25 timmar i veckan på banan. Bland de tränare som från och med höstterminen arbetar minst 12 timmar i veckan för Salk återfinns även Nicklas Grönberg, Mikael Gustafson och Smilla Kjaergaard.

En lista över Salks verksamhetsansvariga återfinns här!

 

André Rizzoli, Ullis Elzvik och Jason Stoltenkamp