Nyheter

måndag 29 januari 2018

Johan Thorselius i ny spännande roll

SALK förstärker den sportsliga verksamheten. Den 5 mars tillträder Johan Thorselius som Utbildningsansvarig i klubben. Johan kommer närmast från Hellas TK, där den 43-årige stockholmaren har arbetat som chefstränare.

Johan har en gedigen erfarenhet med utbildningsfrågor inom både Svenska Tennisförbundet och Tennis Stockholm. I tjänsten ingår förutom ett utbildningsansvar gentemot tränarna, spelarna, föräldrarna och medlemmarna även ett ansvar för att tillsammans med de verksamhetsansvariga ta fram en metodik för spelarutvecklingen i olika åldrar.

– Vi är mycket glada att ha engagerat Johan i denna nya tjänst. Johan besitter djupa tenniskunskaper och det här är en roll som kommer passa honom perfekt. SALK har en så omfattande verksamhet att behovet av en utbildningsansvarig är mycket stort, kommenterar Klubbchef, Johan Porsborn.

Med den nya tjänsten får Johan en nyckelroll i Salks fortsatta sportsliga utveckling. Förutom de administrativa uppgifterna kommer Johan att vägleda spelarna på banan, sannolikt både som tennis- och fystränare.

Rekryteringen av Johan Thorselius är en i raden av sportsliga förstärkningar under det senaste verksamhetsåret. Satsningarna har möjliggjorts tack vare en stärkt ekonomi, som även banat vägen för att Jacob Adaktusson engagerats som tränare på elitsidan sedan i höstas samt att Karim Benturki fått ett tydligare ansvar för elitjuniorerna och seniorspelarna såsom Elitansvarig.

En lista över Salks medarbetare och verksamhetsansvariga återfinns här.