Nyheter

måndag 14 november 2022

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i AB Salktennis kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 1 december 2022 kl 18.30.

Bolagsstämman hålls i klubbrummet i Salkhallen. Berörda aktieägare har fått separat inbjudan.