Nyheter

tisdag 21 augusti 2018

Kallelse till extra medlemsmöte

Salks medlemmar kallas härmed till extra medlemsmöte den 4 september kl 18.00 för val av valberedning.

På Salks årsmöte som hölls den 20 mars 2018 beslutade årsmötet att ajournera frågan om valberedning till ett extra medlemsmöte under 2018 till vilket styrelsen fick i uppdrag ta fram förslag på valberedning. Därutöver gavs styrelsen av Årsmötet i uppdrag att se över stadgarna vad gäller nominering av kandidater vid sidan av valberedningens förslag.

Med anledning av detta inbjuds härmed till ett extra medlemsmöte tisdagen den 4 september kl 18.00 i klubbrummet i Salkhallen. Alla medlemmar är välkomna till mötet utan krav på föranmälan.

Kallelse med dagordning hittar du här.