Nyheter

onsdag 11 mars 2020

Coronavirus – Riktlinjer för vistelser i Salkhallen

Med anledning av Coronavirusets fortsatta spridning i Stockholm och att Folkhälsomyndigheten nu har höjt risknivån till den högsta - mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige, vill vi med Salks värdegrund som utgångspunkt vädja till alla medlemmar i SALK och andra besökare i Salkhallen om följande beaktande.

Om du nyligen

• har återvänt från högriskområde, eller
• har haft nära kontakt med individ som befunnit sig i sådant område, eller
• har symptom på luftvägsinfektion, eller
• har haft kontakt med person som har symptom på luftvägsinfektion eller konstaterat smittad av Covid-19,

så ber vi dig att, för att bidra till vår goda och högt skattade känsla av trygghet för alla anställda och besökare i hallen, inte besöka Salkhallen under en period om minst 14 dagar från inträffandet av någon av ovanstående fyra punkter.

För dig som inte träffas av ovanstående, och besöker hallen för tennisspel och/eller samkväm, vill vi göra dig uppmärksam på vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i synnerhet om skötsel av hygien för att förhindra smittspridning. I Salkhallens alla toalettutrymmen finns instruktioner om ur handtvätt skall utföras. Utöver extra städning av samtliga utrymmen i Salkhallen, har vi även förstärkt tillgången till handsprit som vi uppmanar våra gäster att ta av.

Ovanstående gäller även tränare och övrig personal, varför vid vissa tillfällen tränarledd verksamhet kan bli lidande. Vi kommer göra allt vi kan för att verksamheten kan genomföras som vanligt.

För att ligga i god fas med utvecklingen av denna för samhället och därmed SALK så viktiga fråga, har ett råd bildats bestående av Salks ordförande Martin Flink, Salks vice ordförande Mats Läckgren, Salks klubbchef Johan Porsborn, AB Salktennis ordförande Per Granath samt AB Salktennis VD Christian Heger. För frågor om ovan hänvisas till Martin Flink (beslutet i sak), Johan Porsborn (klubbfrågor) eller Christian Heger (hall och fastighetsfrågor).

Då händelseutveckling går fort och våra rekommendationer kan komma att ändras, hänvisar vi till vår hemsida för uppdaterad information.

Stockholm, 11 mars 2020
Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb