Nyheter

tisdag 13 juni 2017

Upphandling av städning i Salkhallen

SALK genomför för stunden en upphandling av städuppdraget i Salkhallen. Lokalvården är viktig för våra medlemmar och kunder. Därför är det angeläget att vi finner rätt samarbetspartner. Har du idéer eller kontakter? Hör av dig till oss omgående.

Nya städrutiner och vald leverantör ska vara på plats till höstsäsongen.

SALK kommer att låta ett begränsat antal företag offerera. Intresserade parter ombeds, som ett försteg till komplett offert, att skicka in en skriftlig intresseanmälan med svar på följande frågor till catrine.tjernstrom@salk.se

 
1. Kort beskrivning av verksamheten alternativt länk till hemsida
2. Preliminär syn på städuppdrag i Salkhallen och varför man anser sig lämpad
3. Vad man bedömer kritiskt för en välfungerande lokalvård i SALK
4. Relevanta referensuppdrag samt vilka uppdrag man har i Salkhallens närhet
5. Kontaktperson inklusive kontaktuppgifter
6. Organisationsnummer
 
Informationen ska i detta skede hållas till högst två A4-sidor och ska inkomma till SALK senast 20 juni.

SALK har inte möjlighet att visa lokaler eller träffas innan intresseanmälan inkommer. Dock är intressenter välkomna att besöka Salkhallen. Vid besök ombeds man anmäla sig hos hallvärden i receptionen, där ett informationsblad finns att hämtas som hjälp inför rundvandring i lokalen.

Vi ber redan nu om förståelse att vi efter att ha erhållit ovan intresseanmälningar endast kommer att gå vidare med ett begränsat antal intressenter som får lämna fullständig offert.