Nyheter

tisdag 30 augusti 2016

SALK lanserar ny digital plattform

Med glädje lanserar SALK nu sin nya digitala plattform med ny hemsida som stomme i Salks uppdaterade skepnad online. SALK finns sedan tidigare på Twitter och nu även på Facebook.

Kika runt, till startsidan.

Den nya hemsidan speglar bättre än tidigare verksamheten i SALK och känslan som utstrålas är i linje med Salkhallens inbjudande gestaltning.

”Vi har strävat efter att ha en uppbyggnad på hemsidan som är logisk och där såväl medlem som extern betraktare snabbt finner det man letar efter. Stor omsorg har lagts kring val av bilder som skapar en fin känsla” säger projektledare Katarina Appelgren.

”Arenans mångfacetterade erbjudande och unika gestaltning avspeglas i hemsidan. Ta helst en titt framför datorn där sidan kommer till sin fulla rätt med alla bilder, vilket inte sker i mobilversionen” säger Christian Heger, VD i AB Salktennis, som varit med i skapandet av hemsidan alltsedan arbetet med ny digital plattform inleddes 2014.

”Vad gäller den sportsliga verksamheten har målet varit att bättre tydliggöra vad SALK erbjuder, bland annat avseende de förändringar som genomförts på barn- och ungdomssidan” berättar sportchef Johan Porsborn.

Parallellt med hemsidan lanseras också Salks Facebooksida. Gå gärna in och följ oss! Sedan tidigare hittar du oss på Twitter.

SALK tackar sina sponsorer Bror Rudi och Ohmy för all hjälp.