Nyheter

fredag 2 september 2022

Salk vill expandera – planerar för bygge av ytterligare en tennishall

Den 12 september är Salkmedlemmar välkomna på ett informationsmöte om Salks planer på att bygga en ny tennishall och utomhusbanor vid Linta Gårdsväg i Bromma.

Salk har skrivit på ett markanvisningsavtal i en ny stadsdel vid Linta Gårdsväg, Bromma. Där planerar vi att bygga en tennishall som inrymmer åtta tennisbanor, shop och café och intill hallen ska fem grusbanor anläggas. Vår befintliga utomhusanläggning Salk Tennis Park behövs för stadens planer på fler bostäder.

I omgivningarna runtomkring kommer det att byggas en konståknings- och gymnastikhall samt en rugbyplan. Dessutom en stor skola, kontorsfastigheter samt bostäder.

Den 12 september kl 18.30 bjuder vi in dig som medlem till ett informationsmöte om den nya hallen. Detaljer och ritningar kommer visas på mötet.

Mötet hålls i klubbrummen i Salkhallen, ingen föranmälan krävs.

Här kan du läsa mer och se en karta över projektet; https://vaxer.stockholm/projekt/ny-stadsdel-vid-linta-gardsvag/

Välkommen!

Victoria Högset, vd AB Salktennis
Johan Porsborn, klubbchef
Martin Flink, ordförande Salk
Per Granath, ordförande AB Salktennis