Nyheter

torsdag 22 mars 2018

Sammanfattning från årsmöte

SALK höll årsmöte den 20 mars. Här kan du ta del av en sammanfattning från mötet.

Det gångna året summerades och delar av verksamhetsplanen för det kommande året presenterades. Även resultatet från den genomförda medlemsenkäten presenterades.

Till ordförande i klubben, tillika styrelsens ordförande, för det kommande verksamhetsåret omvaldes Odd Swarting. Till ordinarie ledamöter omvaldes Jan Dahlberg, Mats Läckgren och Lucella Bergström. Magnus Helgesson valdes in som ny ledamot.


Salks styrelse för det kommande verksamhetsåret är:

Odd Swarting, ordförande
Lena Bertilsson
Martin Flink
Per Nordberg
Mats Läckgren
Åsa Betcke
Lucella Bergström
Jan Dahlberg
Beatrice Cedermark
Magnus Helgesson

Årsmötet beslutade att frågan om val av valberedning skulle hänskjutas till ett extra medlemsmöte och gav styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till valberedning och kalla till ett sådant möte. Styrelsen fick även i uppdrag att se över valproceduren i sig.

Protokollet från årsmötet kommer finnas tillgängligt på hemsidan inom kort.


Följande personer uppmärksammades för sina fina insatser för klubben och fick ta emot utmärkelser:

Årets Salkare 2017
Nils Stenvall
För en aldrig sinande entusiasm, inte minst när det gäller att utöka vuxenkursverksamheten. Nisse är även suverän i genomförandefasen av SALK Open.


Racketbrosch

Caroline Kjaergaard: För mångårigt arbete inom SALK Open-kommittén som sponsringsansvarig.

Christina Fredell: För stort engagemang och proffsigt arbete med Salkbollen, SALK EXPO och Damklubbens 80-årsjubileum mm.


Manschettknappar

Mathias Ångström Duarte: För fina funktionärsinsatser som domare och tävlingsledare samt engagemang med hemsidan och klubbens sociala medier.

Dick Norrefalk: För flera års ideellt engagemang som tävlingsläkare under SALK Open.

Manfred Löfvenhaft: För ordförandeskapet i SALK Open-kommittén och många fina sponsringsgärningar.

Karim Benturki: För flera års förtjänstfulla insatser som tränare och ledare.

John Bennedich: För flera års förtjänstfulla insatser som receptionsansvarig.

Per Nordberg: För flera års gediget styrelsearbete, inte minst med klubbens ekonomi.

Carl von Schantz: För förtjänstfulla insatser i SALK Open-kommittén och Sportkommittén.

Bengt Ahlqvist: För att under närmare 15 års tid hjälpt SALK att utveckla Salkhallen vidare arkitektoniskt med engagemang och lokalkännedom utöver det vanliga.


Silvermärke

Mats Läckgren: För flera års ideellt engagemang utöver det vanliga, bland annat som SALK Open-ordförande och i styrelsen.

Katarina Appelgren: För att ha varit klubbens administrativa nav sedan 2006.


Marcus Wallenbergs vandringspris till bästa junior 2017, silverpokalen till pojke och silverskålen till flicka

Karl Friberg: För vinsten i SALK Opens ITF-turnering och förkvalet till Intrum Stockholm Open. Dessutom vägvinnande spel i Elitserien.

Molly Helgesson: För ett fint år med den första bärgade WTA-poängen. En riktig lagspelare, inte minst i Elitserien.