Nyheter

torsdag 25 mars 2021

Sammanfattning från årsmöte

Salk höll årsmöte digitalt den 23 mars. Verksamheten för det gångna året gicks igenom och val gjordes till olika förtroendeuppdrag. Dessutom uppmärksammades många medlemmar i form av olika utmärkelser.

Till ordförande i klubben för det kommande verksamhetsåret omvaldes Martin Flink. Till ordinarie ledamot omvaldes Oskar Lundeberg. Som nya ledamöter valdes Gunilla Barrskog, Josefin Hjertquist och Rikard Utkovic.

Salks styrelse för det kommande verksamhetsåret är:
Martin Flink, ordförande
Gunilla Barrskog
Lucella Bergström
Magnus Bohman
Jan Dahlberg
Josefin Hjertquist
Oskar Lundeberg
Mats Läckgren
Rikard Utkovic

Som revisorer omvaldes Anders Meyer (Grant Thornton) och Carl Engelberth (lekmannarevisor). Till valberedning omvaldes Lotta Ekberg och Marianne Bäärnhielm samt nyval av Mikael Lenneryd.

Protokollet från årsmötet kommer finnas tillgängligt på hemsidan inom kort.

Följande utmärkelser utdelades under årsmötet:

Marcus Wallenbergs vandringspris till bästa junior 2020, silverskål till flicka och silverpokal till pojke
Tilde Strömquist
För många fina prestationer i bland annat Elitserien och under Vintertouren.

Rafael Ymer
För starkt spel under 15-årsserien samt i internationella juniorturneringar.

Racketbrosch
Lucella Bergström
För föredömligt arbete i Salks styrelse med bland annat kommunikationsfrågor, klubbens riktlinjer och Salks ungdomsråd.

Louise Björkhager
För sitt stora engagemang som ansvarig för Salks damdivisionsspel samt för värdefulla insatser under bland annat veteran-SM.

Beatrice Cedermark
För sitt stora bidrag i Salks styrelse och inte minst i klubbens Sportkommitté.

Anne von Perner
För betydelsefulla insatser som ansvarig för Salks damdivisionsspel.

Manschettknappar
Carl Ackered
För gediget arbete under en lång rad av år med klubbens tävlingsjuniorer och yngre löften.

Jan Dahlberg
För utomordentliga insatser under många år i Salks styrelse och som ansvarig för herrarnas divisionsspel.

Anders Rosén
För mycket uppskattade insatser som tränare, tävlingsledare och banansvarig på Riksby.

Per Schött
För många års förtjänstfullt arbete för Stockholm Open och Salk, senast i valberedningen.

Silvermärke
Åsa Betcke
För förstklassigt arbete i Salks styrelse som bland annat klubbmästare och CTC-ansvarig samt för sitt framgångsrika ordförandeskap i damklubben.

Per Nordberg
För ypperliga insatser i Salks styrelse under en lång rad av år med ansvar för bland annat ekonomi- och sponsorfrågor.

Bengt Sundvall
För ett enastående engagemang både i bolagsstyrelsen och som sponsor till klubben under ett stort antal år.

Hyllning:
Anita Carlsson
För att ha representerat Salk på bästa sätt på tävlingsbanan under oräkneliga år.

Madeleine Ljungfeldt
För sina många bidrag med att ytterligare lyfta upplevelsen i vår fina hall.

Oscar Tarantino
För sin föredömliga inställning och sätt att förmedla sitt stora tennisintresse.