Nyheter

onsdag 30 mars 2022

Sammanfattning från årsmöte

Salk höll årsmöte den 29 mars. Verksamheten för det gångna året gicks igenom och val gjordes för olika förtroendeuppdrag. Dessutom uppmärksammades många medlemmar i form av olika utmärkelser.

Årsmötet inleddes med en tyst minut till minne av bortgångne hedersmedlemmen Mats Hasselquist.

Till ordförande i klubben för det kommande verksamhetsåret omvaldes Martin Flink. Till ordinarie ledamoter omvaldes Lucella Bergström, Magnus Bohman, Jan Dahlberg och Mats Läckgren.

Salks styrelse för det kommande verksamhetsåret är:
Martin Flink, ordförande
Gunilla Barrskog
Lucella Bergström
Magnus Bohman
Jan Dahlberg
Josefin Hjertquist
Oskar Lundeberg
Mats Läckgren
Rikard Utkovic

Som revisorer nyvaldes Peter Ek (Grant Thornton) och omvaldes Carl Engelberth (lekmannarevisor). Till valberedning omvaldes Lotta Ekberg, Marianne Bäärnhielm och Mikael Lenneryd.

Motionen som inkommit om ny rösträttsålder där förslaget var att ändra rösträttsåldern från 18 år till 16 år antogs av årsmötet. Stadgeändringen träder därmed i kraft omedelbart.

Protokollet från årsmötet kommer finnas tillgängligt på hemsidan inom kort.

 

Följande utmärkelser utdelades under årsmötet:

Årets salkare 2021

Mirjam Björklund
Mirjam fick under det gångna året sitt internationella genombrott med segern i Swedish Opens dubbelklass bland höjdpunkterna. Tack vare två internationella singeltitlar och många framskjutna placeringar, kvalificerade sig ”Mimmi” dessutom för Grand Slam-turneringen Australian Open.

Mirjam kunde inte vara på plats för att ta emot utmärkelsen men skickade en videohälsning som du kan se här.

Marcus Wallenbergs vandringspris till bästa junior 2021, silverskål till flicka och silverpokal till silverpokal till pojke

Tilde Strömquist
Tilde gjorde under 2021 en stark comeback på juniorernas ITF-tour och var tongivande i Elitserien, där Salk slutade på en fin fjärde plats.

Rafael Ymer
Rafael tog under året sina första titlar i singel och dubbel på ITF-nivå samt representerade Salk på ett förtjänstfullt sätt i Elitserien.

Silvermärke

Bengt Sundvall
För ett enastående engagemang både i bolagsstyrelsen och som sponsor till klubben under ett stort antal år. Bengts bidrag i fastighetsprojekt och alla frågor kring vår infrastruktur har varit helt avgörande för var vi är idag.

Racketbrosch

Maria Hadenius Lindgren
”Data-Maria” har sedan 39 år på egen hand ansvarat för Salks IT. Hon har agerat som en anställd och funnits tillgänglig för Salks personal under alla dessa år. En väldigt lång och trogen tjänst.

Terese Jonsby
Terese har med ett otroligt engagemang satt guldkant på Salkhallen med de förgyllda, handmålade loggorna på väggarna. Terese lade ner mer tid och engagemang på dessa än vad som kan förväntas. I arbetet fanns ett stort hjärta för klubben Salk.

Manschettknappar

Anders Meyer
Anders Meyer har under mer än trettio års tid varit Salks auktoriserade revisor. Anders har allt sedan dess på ett mycket professionellt och förtjänstfullt sätt lotsat klubben i många viktiga frågor. Anders fick troligen Salk som ett av sina allra första revisionsuppdrag 1988, då svensk tennis stod på sin absoluta topp.

Hyllning

Jonas Boding, Magnus Bohman, Joachim ”Pim-Pim” Johansson och Henrik Stenmo
Stockholm Open 2021 hamnade i svårigheter bara några veckor före tävlingens start. På Salk bildades snabbt en liten kärnfull grupp med stort hjärta för Salk och Stockholm Open, som bokstavligen talat jobbade dag och natt för att hitta spår och ingångar till potentiella sponsorer.