Nyheter

onsdag 29 mars 2017

Sammanfattning från årsmöte

SALK höll årsmöte den 21 mars. Här kan du ta del av en sammanfattning från mötet.

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för det gångna året presenterades. Sportchef Johan Porsborn redogjorde för klubbens huvudsakliga verksamhet under 2016. Åsa Betcke och Lucella Bergström föredrog resultatet från den genomförda medlemsenkäten. Mats Läckgren berättade om sportkommitténs arbete och Lena Bertilsson föredrog verksamhetsplanen för 2017. Per Nordberg redogjorde för klubbens ekonomi under det gångna året.

Till ordförande i klubben, tillika styrelsens ordförande, för det kommande verksamhetsåret omvaldes Odd Swarting.

Till ordinarie ledamöter omvaldes Martin Flink, Åsa Betcke, Lena Bertilsson och Per Nordberg. Vid frågan om nyval av ledamot föreslogs Beatrice Cedermark som motkandidat till Carl von Schantz. Kortare diskussion följde hur situationen kunde lösas som inkluderade medlemmars argument för de två kandidaterna. Frågan kom slutligen att avgöras genom att Carl von Schantz drog tillbaka sin kandidatur och årsmötet ställde sig bakom att han i stället kunde adjungeras till styrelsen. Till ny ledamot valdes Beatrice Cedermark, läs mer om henne här.

 
Salks styrelse för det kommande verksamhetsåret är därmed:
 
Odd Swarting, ordförande
Mats Läckgren
Per Nordberg
Lena Bertilsson
Martin Flink
Åsa Betcke
Lucella Bergström
Jan Dahlberg
Beatrice Cedermark             

 

Till valberedning under kommande verksamhetsår omvaldes Lotta Ekberg (sammankallande), Henrik Stenmo och Marianne Bäärnhielm.

Protokollet från årsmötet kommer finnas tillgängligt på hemsidan inom kort.

 

Följande utmärkelser delades ut under årsmötet:
 
Årets salkare 2016: Damernas veteranlag D30, D40, D50 och D60
 
För den historiska bedriften att vinna alla fyra nationella inomhusmästerskap i lag. En aldrig tidigare uppnådd prestation i svensk tennis.

 

Marcus Wallenbergs vandringspris till bästa junior 2016: Mikael Ymer och Mirjam Björklund

Mikael Ymer: För en ypperlig säsongsavslutning med segern över Fernando Verdasco i singel och dubbeltriumfen med storebror Elias i If Stockholm Open som höjdpunkt.

Mirjam Björklund: För en magnifik säsong som kröntes med framträdanden i juniorernas huvudklass i Franska Öppna, Wimbledon och US Open samt kvartsfinalavancemang i individuella junior-EM.

 

Racketbrosch: Annika Hogen

För att på ideell basis ha ansvarat för samt schemalagt damernas seriespel, vilket är en av hörnpelarna i klubbens verksamhet.

 

Silvermärke: Per Granath och Linda Jansson

Per Granath: För att under en lång rad av år som styrelseordförande för AB Salktennis ha främjat SALK. Under Pers ledning har både hallen renoverats och bolagets finanser stärkts.

Linda Jansson: För gedigna insatser i över 20 år för SALK. Linda har bland mycket annat utvecklat damklubben såsom Spelledare och varit uppskattad Tournament Director för SALK Ladies.

 

Guldmärke: Percy Rosberg

För en enastående tränargärning, där Björn Borg, Stefan Edberg och Magnus Norman bara är några av adepterna. Percy var också själv en framgångsrik elitspelare och hjälper idag klubben med bland annat sponsringsarbete. Percy var tränaren som tog Björn Borg till SALK, vilket betytt oerhört mycket för klubben.

 

Hedersledamot SALK: Olle Palmér

Årsmötet beslutade enhälligt att på styrelsens förslag utse Olle Palmér till hedersledamot i klubben.

Olle har gjort mycket stora insatser för SALK som spelare, tränare och ledare sedan 1970-talet. Olle har gjort det mesta i klubben och är mycket omtyckt i sina olika roller.

 

Hyllning

Följande personer uppmärksammades med en särskild hyllning.

Mikael och Elias Ymer: För den exceptionella prestationen i If Stockholm Opens dubbelturnering, där Elias och Mikael bärgade den första Salktiteln på 18 år.

Susanne Celik: För en fantastisk säsong med fyra internationella singeltitlar i 25 000 USD-tävlingar. Susanne är dessutom ett stort föredöme både på och utanför banan.

Ingvar Carlsson: För att helt ideellt ha ställt upp för klubben på ett mycket förtjänstfullt sätt. Ingvar har varit till stor hjälp i bland annat Salks sponsringsarbete.

Ingegerd Berg: För en helhjärtad och mycket framgångsrik insats som Spelledare för Salks damklubb under hösten 2016.

Per-Arne Sandulf: För att med stor kunnighet och entusiasm ha lotsat AB Salktennis i sin roll som tillförordnad VD.