Nyheter

onsdag 26 april 2023

Sveriges största tennisklubb

Salk fick på Svenska Tennisförbundets årsmöte i Sundsvall för första gången ta emot Åke Erikssons vandringspris till Sveriges största tennisklubb. Under de senaste åren har medlemsantalet ökat kraftigt och vid det senaste rapporteringstillfället i november återfanns hela 3344 salkare.

Salk passerar därmed Fair Play TK, som prenumererat på förstaplatsen under det senaste decenniet. Att fler väljer att vara med i Salkgemenskapen gör att klubben kan satsa på fler medlemsaktiviteter och erbjuda fler träningstillfällen.

De senaste årens medlemstillströmning avspeglar också ett större intresse för att delta i olika träningsformer som signin- och cardiotennis samt att medverka i olika trivsamma tävlingsformer som matchkvällar och klubbmästerskap.

Det är även ett uttalat mål från Svenska Tennisförbundet att fler ska bli medlemmar i en tennisklubb. Det stärker tennisen i stort, bidrar till ett större engagemang och ökar möjligheterna till ett myllrande klubbliv. Det är medlemmarna som gör klubben!

 

Robert Roos, hedersmedlem i Salk, med Åke Erikssons vandringspris.

 

Salks medlemsutveckling i siffror
År Antal medlemmar
1914 226
1922 209
1938 304
1976 787
2011 1929
2012 1987
2013 2005
2014 2111
2015 2188
2016 2183
2017 2192
2018 2255
2019 2389
2020 2681
2021 3062
2022 3344