Nyheter

fredag 3 februari 2017

Tack för alla enkätsvar

I november skickade vi ut en enkät till alla medlemmar, abonnenter och andra som har en relation till klubben. Enkäten innehöll frågor som spände från den sportsliga verksamheten till upplevelsen i hallen.

Det har varit en mycket god svarsfrekvens, med övervägande positiva resultat och många har uppskattat att vi gör en enkätundersökning.

Detta är något vi tar fasta på och kommer därför fortsätta att skicka ut enkäter för att ”ta tempen på” vad våra medlemmar och kunder tycker om sin klubb. Svaren är av stor betydelse för styrelsen och organisationen på SALK. Under årsmötet den 21 mars kommer enkätresultaten att presenteras av sportchef Johan Porsborn.

 

Nyhet – digital förslagslåda

För att uppmuntra våra medlemmar att fortsätta ge förslag på utveckling och förbättring av klubben har vi öppnat en särskild e-postadress på prov i tre månader. Adressen är forslag@salk.se. Skicka in era frågor och idéer hit så ska vi göra vårt bästa för att alla ska trivas på SALK!