Nyheter

torsdag 21 oktober 2021

Till minne av Mats Hasselquist

Salks hedersmedlem Mats Hasselquist har avlidit i en ålder av 93 år. Mats hade under sin långa ledarkarriär i tennisens tjänst flertalet synnerligen betydelsefulla uppdrag.

Mats blev salkare som 10-åring 1938 och fick redan under det första året i klubben den ärofyllda uppgiften att vara bollkalle till Gustaf V i den nybyggda Alvikshallen. Att på nära håll se tenniskungen Mr. G. spela tillsammans med storheter som Jean Borotra, Gottfried von Cramm och Kalle Schröder inspirerade naturligtvis och bidrog säkerligen till att Mats nådde den svenska junioreliten som spelare.

Förtjänsterna utanför banan överglänser emellertid med bred marginal insatserna på banan. Mats blev 1951 anställd som sekreterare i Svenska Tennisförbundet, vilket blev startskottet på en minst sagt lysande ledargärning. Under närmare 15 år kretsade faktiskt det mesta inom svensk tennis kring Mats.

Bland mycket annat var Mats Davis Cup-kapten för Jan-Erik Lundqvist och Ulf Schmidt under det tidiga 1960-talet när genombrottet i televisionen i kombination med ”Jannes och Uffes” sportsliga framgångar gjorde tennisen omåttligt populär. Mats var även styrelseledamot i Svenska Tennisförbundet och under 17 års tid var han turneringsdirektör för de internationella tennisveckorna i Båstad, när det snarare var en regel än ett undantag att dåtidens världsstjärnor, inklusive de nykorade Wimbledonmästarna, skulle gästa den skånska idyllen.

Det var dock inte bara inom Sveriges gränser som Mats verkade. Som ordförande för Davis Cup-kommittén och som ledamot i det internationella tennisförbundet svarade Mats för banbrytande insatser, inte minst 1968 när tennisen efter många år av segdragna diskussioner äntligen öppnades för såväl professionella spelare som för amatörer.

Mats Hasselquist var dessutom salkare under inte mindre än 83 år. De olika rollerna i klubben är närmast oräkneliga och inkluderar styrelsearbete både för Salk och AB Salktennis. Mats var även djupt engagerad i Salks vänförening, Stockholms Lawntennis Klubb av 1890, såsom dess elokvente ledare under en lång rad av år.

Mats valdes in som hedersmedlem i Salk 2012 och förärades klubbens högsta förtjänsttecken, Guldmärket, 2016. Han fick 1976 motta Svenska Tennisförbundets högsta utmärkelse, Silverplaketten, för att ha medverkat till en utveckling av tennissporten av extraordinär betydelse. Mats tilldelades ytterligare en hedersbetygelse 2007 när han blev invald i Swedish Tennis Hall of Fame.

Avslutningsvis går våra tankar till familjen. Tack vare Mats stora engagemang för Salk och svensk tennis kommer hans gärning leva kvar under lång tid.