Nyheter

måndag 6 september 2021

Uppdaterade riktlinjer Coronavirus

Ta del av klubbens uppdaterade riktlinjer gällande Coronaviruset.

Ny information 2021-10-15:

  • Begränsningarna av antalet personer i omklädningsrummet är borttagna
  • Fysrummet är öppet
  • Vi följer utvecklingen och hänvisar till Folkhälsomyndigheten för information

 

2010-09-06:

Salks riktlinjer sammanfattas nedan:

• Håll avstånd och hjälp till att minimera trängsel.
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och använd handsprit, som finns placerade på flera ställen i hallen. I receptionen tillhandahålls engångshandskar för den som önskar.
• Är du sjuk, även med milda symtom, ska du inte vistas i hallen utan stanna hemma.
• Vi ber er att inte vistas i Salkhallen förutom i samband med tennisspel.
• Som mest 10 personer får vistas samtidigt i respektive omklädningsrum (dam, flick, herr, pojk). Vi vädjar samtidigt att endast använda omklädningsrummen om man verkligen måste och att inte uppehålla sig onödigt lång tid i dessa begränsade ytor.
• Fysrum och pingisrum är fortsatt stängda för medlemmar.

Samtliga ovan anpassningar gäller från och med den 6 september 2021. Samtliga åtgärder gäller tills vidare och tills något annat meddelas.