Nyheter

måndag 15 februari 2021

Uppdatering Coronavirus – omklädningsrummen öppnar i begränsad omfattning

Salks omklädningsrum öppnar nu i begränsad omfattning för de som inte har möjlighet att lösa dusch och ombyte på annat sätt. Det maximala antalet personer i respektive omklädningsrum begränsas till sex personer. Ta del av klubbens uppdaterade riktlinjer för att kunna tillhandahålla möjligheten att spela tennis i en trygg miljö nedan.

De tidigare framtagna allmänna riktlinjerna kvarstår med undantag för de öppnade omklädningsrummen. Det innebär bland annat att det även fortsättningsvis är mycket viktigt att inte vistas i Salkhallen förutom i samband med tennisspel.
Begränsningen av omklädningsrummen innebär att som mest sex personer får vistas samtidigt i damernas/flickornas respektive herrarnas/pojkarnas omklädningsrum. Vi vädjar samtidigt att endast använda omklädningsrummen om man verkligen måste och att inte uppehålla sig onödigt lång tid i dessa begränsade ytor.

 

Salks allmänna Coronarekommendationer sammanfattas nedan:

  • Endast personer som ska spela tennis samt personal ska uppehålla sig i hallen. Det enda undantaget är en medföljare per barn i Tennislekis, där behov kan finnas att vara på plats i samband med träningen.
  • Max 150 besökare i hallen samtidigt, varav sex som mest i respektive omklädningsrum.
  • Kom så nära inpå ditt tennispass som möjligt och lämna hallen så fort som möjligt efter avslutat pass.
  • Fysrum, pingisrum och klubbrum är stängda för medlemmar.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och använd handsprit, som finns placerade på flera ställen i hallen. I receptionen tillhandahålls engångshandskar för den som önskar.
  • Ta ansvar för att minimera trängsel. Håll behörigt avstånd om två meter till personer i din omgivning. Undvik på alla sätt närkontakt.
  • Är du sjuk, även med milda symtom, ska du inte vistas i hallen utan stanna hemma.

Samtliga ovan anpassningar gäller från och med den 15 februari 2021. Samtliga åtgärder gäller tills vidare och tills något annat meddelas.

Uppdaterat 15 februari 2021