Nyheter

lördag 23 januari 2021

Uppdatering kring Coronavirus- tränarledd verksamhet startar på måndag

Salks tränarledda verksamhet kommer precis som tidigare har meddelats att starta måndagen den 25 januari. I samband med terminsstarten har klubben även uppdaterat riktlinjerna för att kunna tillhandahålla möjligheten att spela tennis i en trygg miljö.

De av klubben tidigare framtagna allmänna riktlinjerna kvarstår med ett antal uppdateringar. Den tidigare rekommendationen att endast spela singel har tagits bort, sign in-träningen startar igen och antalet tillåtna personer i Salkhallen höjs till 150.

Även om restriktionerna nu lättar något är det mycket viktigt att alla även fortsättningsvis anstränger sig för att följa Salks allmänna riktlinjer, vars detaljer framkommer nedan.

 

Salks allmänna Coronarekommendationer sammanfattas nedan:

  • Max 150 besökare i hallen samtidigt.
  • Endast personer som ska spela tennis samt personal ska uppehålla sig i hallen.
  • Kom så nära inpå ditt tennispass som möjligt och lämna hallen så fort som möjligt efter avslutat pass.
  • Omklädningsrum, fysrum, pingisrum och klubbrum är stängda.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och använd handsprit, som finns placerade på flera ställen i hallen. I receptionen tillhandahålls engångshandskar för den som önskar.
  • Ta ansvar för att minimera trängsel. Håll behörigt avstånd om två meter till personer i din omgivning. Undvik på alla sätt närkontakt.
  • Är du sjuk, även med milda symtom, ska du inte vistas i hallen utan stanna hemma.

Samtliga ovan anpassningar gäller från och med den 25 januari 2021. Samtliga åtgärder gäller tills vidare och tills något annat meddelas.

Uppdaterat 23 januari 2021