Nyheter

söndag 1 november 2020

Uppdatering kring Coronavirus – Trygg tennis i Salkhallen

Med anledning av Coronavirusets fortsatta spridning och Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för region Stockholm har Salk tagit fram nya riktlinjer för att kunna tillhandahålla möjligheten att spela tennis i en trygg miljö. Vi vill genom nedan vägledning begränsa risken för smittoöverföring i Salkhallen.

Vi uppmanar alla som befinner sig i Salkhallen att ta ansvar och följa riktlinjerna samt Folkhälsomyndighetens råd och vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att vi tillsammans fortsatt respekterar rådande situation för att vi skall kunna bibehålla en trygg och säker miljö på klubben.

Ur ett smittskyddsperspektiv uppmanar vi alla till följande:

  • Ta ansvar för att minimera trängsel. Håll behörigt avstånd om två meter till personer i din omgivning. Undvik på alla sätt närkontakt.
  • Tills vidare vill vi så långt det är möjligt att endast personer som skall spela tennis samt vår personal uppehåller sig i hallen. Undantag ges till en medföljare per barn i Tennislekis, där behov kan finnas att vara på plats i samband med träningen.
  • Kom så nära inpå ditt tennispass som möjligt och lämna hallen så fort som möjligt efter avslutat pass.
  • Om möjligt byt om hemma före och efter passet. Omklädningsrummen hålls öppna, men alla bastuutrymmen hålls stängda. Nytt fr o m 25/12: Omklädningsrummen hålls stängda.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och använd handsprit, som har placerats på fler ställen i hallen än tidigare. I receptionen tillhandahålls engångshandskar för den som önskar.
  • Är du sjuk, även med milda symtom, ska du inte vistas i hallen utan stanna hemma.

Tills vidare:

  • skjuts alla events och samkväm på framtiden. Till dessa räknas matchkvällen den 6 november och alla signin- och cardioträningar, där spelare som normalt inte träffas kan anmäla sig.
  • stänger vi fysrum, pingisrum och klubbrummen.

Klubbens ordinarie terminsverksamhet fortsätter med ovanstående riktlinjer i noga beaktande.

Då händelseutvecklingen går fort och våra rekommendationer kan komma att ändras, hänvisar vi till vår hemsida för uppdaterad information.

Stockholm, 1 november 2020
Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb