Nyheter

torsdag 7 januari 2021

Uppdatering kring Coronavirus

Med anledning av Coronavirusets ökade spridning i Stockholm och myndigheternas skärpta råd har Salk tagit fram nya riktlinjer för att kunna tillhandahålla möjligheten att spela tennis i en trygg miljö. För många av klubbens verksamheter gäller en framflyttad terminsstart till den 25 januari.

De av klubben tidigare framtagna allmänna riktlinjerna kvarstår med ett antal uppdateringar och tillägg. Omklädningsrummen stängs bortsett från toalettbesök, squashbanan stängs och abonnenter och strötidskunder rekommenderas att endast spela singel på tennisbanorna. Det gäller även fortsatt att inte uppehålla sig i Salkhallen om det inte är nödvändigt med tillägget att 75 personer som mest får vistas i hallen samtidigt.

Många av klubbens verksamhetsområden flyttar dessutom fram terminsstarten till den 25 januari med anledning av Smittskydd Stockholms rekommendation att för stunden avstå från organiserad gruppträning. Det berör i första hand de tränarledda terminskurserna för barn, ungdomar och vuxna.

I övrigt tillåts endast singelspel för klubbens verksamhetsområden som inte är tränarledda. Detta innebär bland annat att endast singel är tillåtet i Damklubben, men att divisionsspelet kan fortgå med de allmänna riktlinjerna i noggrant beaktande, eftersom endast singelspel utövas inom detta verksamhetsområde.

Samtliga medlemmar som är med i någon av ovanstående verksamhetsområden har fått eller kommer inom kort att få mer detaljerad information av respektive verksamhetsansvariga. Vid funderingar bör i första hand den ifrågavarande verksamhetsansvariga kontaktas.

Fram till terminsstart den 25 januari har alla medlemmar i alla åldrar chansen att boka individuella sign in-lektioner för endast 600 kronor inklusive bana med många av Salks duktiga tränare. Vilka tider och tränare som är aktuella för detta mycket förmånliga erbjudande återfinns i Matchi, se här (scrolla ner till ”Aktiviteter”).

 

Salks allmänna Coronarekommendationer sammanfattas nedan:

  • Framflyttad terminsstart till den 25 januari för tennisskola och träningsgrupper, vuxenkurser och tävlings-/utvecklingsgrupp och junior.
  • Max 75 besökare i hallen.
  • Endast personer som skall spela tennis samt personal ska uppehålla sig i hallen. Undantag ges till en medföljare per barn i Tennislekis, där behov kan finnas att vara på plats i samband med träningen.
  • Vi uppmanar till enbart singelspel för att minska antalet personer i hallen.
  • Kom så nära inpå ditt tennispass som möjligt och lämna hallen så fort som möjligt efter avslutat pass.
  • Omklädningsrum, squash, fysrum, pingisrum och klubbrum är stängda.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och använd handsprit, som finns placerade på flera ställen i hallen. I receptionen tillhandahålls engångshandskar för den som önskar.
  • Ta ansvar för att minimera trängsel. Håll behörigt avstånd om två meter till personer i din omgivning. Undvik på alla sätt närkontakt.
  • Är du sjuk, även med milda symtom, ska du inte vistas i hallen utan stanna hemma.

Samtliga ovan anpassningar gäller till och med den 24 januari 2021. Förändringar kan vid behov bli aktuella och anpassningarna kan komma att förlängas.

Uppdaterat 7 januari 2021