Nyheter

måndag 16 mars 2020

Uppdatering kring Coronavirus – Trygg tennis i Salkhallen

Med anledning av Coronavirusets fortsatta spridning och vår önskan att tillhandahålla möjligheten att spela tennis i trygg miljö, har vi under helgen noga övervägt möjligheterna att kunna fortsätta erbjuda medlemmar och gäster tennisspel i Salkhallen. Vi vill genom nedan vägledning begränsa risken för smittoöverföring i Salkhallen.

Som tidigare meddelat, vädjar vi till personer som känner sig sjuka eller uppvisar symptom som passar in på Corona/Covid-19 smitta, att pausa tennisspel och besök i Salkhallen. Rekommenderad tid i hemmet är 48 timmar efter tillfrisknad.

För dig som inte träffas av ovanstående är hallen öppen för tennisspel, men med följande anpassningar, genom vilka vi möjliggör tryggt tennisspel på banorna medan de sociala inslagen får stå tillbaka en tid.

 

Omklädningsrum och gym

  • Vi vädjar, åtminstone till dig som åker bil, att byta om och duscha hemma.
  • Vi förstärker städinsatserna och maximalt med frisk luft tillförs genom ventilationen.
  • Vi öppnar omklädningsrummen för pojkar respektive flickor för samtliga tennisspelare. De av oss som fortsatt byter om i SALK sprider ut sig bäst det går.
  • Bastuutrymmen har stängts av sedan förra veckan.
  • Salks fysrum stängs för annat än klubbens organiserade verksamhet.

 

Socialt i hallen och på banan

  • Caféet hålls öppet, men utbudet begränsas till kaffe, annan dryck samt energibars och liknade som är färdigpaketerat. Således serveras inte smörgåsar, bakelser eller smoothies.
  • Vi tar under denna period inte emot kontant betalning, endast Swish och betal/kreditkort.
  • Vi försöker genomgående i hallen att hålla 2 meters avstånd till varandra, inklusive när vi hälsar ”kontaktlöst” på varandra eller tackar för matchen.
  • Vi tillhandahåller i receptionen engångshandskar för dig som önskar. T.ex. för att användas på banan för den hand du inte håller racket med.
  • Med start i fredags skjuts alla event och andra samkväm som arrangeras i Salks regi på framtiden. Information till deltagare som drabbas skickas ut separat.

 

För att ligga i god fas med utvecklingen av denna för samhället och därmed SALK så viktiga fråga, har, alltsedan Corona-virusets tilltagande utbrott i Sverige, ett råd bildats bestående av Salks ordförande Martin Flink, Salks vice ordförande Mats Läckgren, Salks klubbchef Johan Porsborn, AB Salktennis ordförande Per Granath, AB Salktennis avgående VD Christian Heger samt tillträdande VD Victoria Högset. För frågor om ovan hänvisas till Martin Flink (beslutet i sak), Johan Porsborn (klubbfrågor) eller Victoria Högset (hall- och fastighetsfrågor).

Då händelseutvecklingen går fort och våra rekommendationer kan komma att ändras, hänvisar vi till vår hemsida för uppdaterad information.

Stockholm, 16 mars 2020

Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb