Nyheter

onsdag 5 september 2018

Valberedning utsedd

Vid det extra medlemsmötet som hölls den 4 september valdes en ny valberedning.

På Salks årsmöte i mars beslutade årsmötet att ajournera frågan om valberedning till ett extra medlemsmöte under 2018 till vilket styrelsen fick i uppdrag ta fram förslag på valberedning. Därutöver gavs styrelsen av årsmötet i uppdrag att se över stadgarna vad gäller nominering av kandidater vid sidan av valberedningens förslag.

Med anledning av detta hölls igår ett extra medlemsmöte. På styrelsens förslag till valberedning omvaldes  Lotta Ekberg och Marianne Bäärnhielm samt nyvaldes Per Schött fram till årsmötet 2019.

Ordförande Odd Swarting informerade om att styrelsen har gett i uppdrag åt stadgekommittén, under ledning av Manfred Löfvenhaft, att se över valproceduren och dess transparens och återkomma med ett eventuellt förslag till årsmötet 2019.