Nyheter

torsdag 28 mars 2019

Vill du gå med i Salks Ungdomsråd?

I Ungdomsrådet har du chansen att påverka i frågor som du tycker är viktiga. Kanske är miljöfrågor det viktigaste som finns för dig och vill att SALK ska bli ännu bättre på att källsortera? Eller vill du att sammanhållningen i klubben ska bli ännu starkare genom att arrangera en fest?

SALK är en Sveriges största tennisklubbar med väldigt många aktiva barn och ungdomar. Du som ung vet allra bäst vad som behövs för att de ungas upplevelse i klubben ska bli så bra som möjligt och därför är dina åsikter superviktiga. Nu startar vi ett Ungdomsråd för att ta tillvara alla kreativa idéer och tankar och skapar ett forum där du som ung står i centrum.

Genom att vara med i Ungdområdet får du möjlighet att:

  • Göra din röst hörd i frågor som är viktiga för dig!
  • Möjlighet att påverka SALK i en positiv riktning.
  • Möjlighet att lära dig något nytt och driva igenom egna projekt.
  • Bidra med din kunskap, erfarenhet och idéer.

Så här är Ungdomsrådet tänkt att fungera:
Ungdomsrådet ska bestå av max 8 medlemmar, helst 4 killar och 4 tjejer mellan 13-18 år.

Ungdomsrådet kommer att starta med en första kick-off där ni får träffa Lucella Bergström (Salks styrelse) och Johan Porsborn (klubbchef). Ni beslutar därefter själva (med stöd från vuxna om så önskas) kring hur arbetet ska formas och fortlöpa.

Ungdomsrådet får möjlighet att delta på 1-2 av klubbens styrelsemöten varje år. Under dessa möten får ni möjlighet att lyfta era förslag och idéer.

Vilka kan delta i Ungdomsrådet?
Aktiva medlemmar i barn- och ungdomsverksamheten på SALK.
Ålder: 13-18 år.

Är du intresserad?
Skicka ett mail till johan.porsborn@salk.se och anmäl ditt intresse.