Nyheter

fredag 14 december 2018

Vill du vara med i Salks nystartade Ungdomsråd?

En av Salks främsta ambitioner är att skapa god verksamhet för barn och unga. Därför bör dessa målgrupper ha så mycket inflytande som möjligt i frågor som rör deras verksamhet. Nu har du möjlighet att bli en del av klubbens nystartade Ungdomsråd.

Syftet med ett Ungdomsråd på SALK är följande:

  • Ge unga möjlighet att göra sina röster hörda i frågor som rör dem.
  • Ge unga möjlighet att påverka SALK i en positiv riktning.
  • Ge unga möjlighet att utveckla sitt ledarskap.
  • Ta tillvara på ungas kunskaper och erfarenheter samt positiva idéer.
  • Spelarfokus istället för föräldrafokus, unga ges möjlighet att själva påverka sin tennis

 

Så här är Ungdomsrådet tänkt att fungera

Ungdomsrådet ska bestå av max 8 medlemmar, 4 killar och 4 tjejer.

Unga ansöker själva om att få bli medlemmar i Ungdomsrådet. Urvalsprocess sker sedan, där fokus är att få en spridning av ålder, kön samt vilken del av verksamheten man representerar.

Medlemmar i Ungdomsrådet ska vara villiga att driva och engagera sig för att uppnå positiv utveckling och förändring inom barn- och ungdomsverksamheten.

Ungdomsrådet beslutar själva (med stöd från vuxna om så önskas) kring hur rådets arbete ska formas och fortlöpa. Ett förslag är att de kan få mentorer från styrelsen.

Ungdomsrådet deltar på 1-2 styrelsemöten per år. Under dessa möten ges Ungdomsrådet möjlighet att lyfta sina förslag.

Ungdomsrådet ges utrymme att presentera sitt arbete på klubbens årsmöte.

 

Vilka kan delta i Ungdomsrådet?

Aktiva medlemmar i barn- och ungdomsverksamheten på SALK.

Ålder: 13-19 år.

 

Är du intresserad?

Skicka ett mail till johan.porsborn@salk.se och anmäl ditt intresse.