Läger

Sommarläger för barn och ungdomar födda 2005-2013

Målgruppen är barn och ungdomar som har spelat tennis en tid, men även för dig som har börjat tävla och vill förbättra ditt spel ytterligare under trevliga och avslappnade former.

Träningsfilosofin grundas på play & stay som utgår från ett helhetsperspektiv med basering på mycket spelövningar med poäng. Tennisträningen ska först och främst vara kul med målet att efter lägret ha ännu större lust att spela tennis.

Max 20 deltagare per läger. Deltagare accepteras i den ordning anmälningar inkommer tills kvoten är fylld.

Dagsprogram
09.00-11.00 Tennisträning
11.00-13.00 Lunch och rolig aktivitet
13.00-15.00 Tennisträning
15.00-16.00 Fysträning
16.00 Slut

Förfrågningar
Nils Stenvall 0735-355 461, nils.stenvall@salk.se

Läger Datum Pris (*ej medl) Plats Anmälan medlem Anmälan

ej medlem

Läger 1 13-17 juni 3 300 kr/ 3 650 kr* Salk Tennis Park Fullt Fullt
Läger 2 20-23 juni 2 950 kr/3 300 kr* Salk Tennis Park Fullt Fullt
Läger 3 27 juni-1 juli 3 300 kr/3 650 kr* Salk Tennis Park Fullt Fullt
Läger 4 1-5 augusti 3 300 kr/3 650 kr* Salk Tennis Park/Salkhallen Anmäl här Anmäl här
Läger 5 8-12 augusti 3 300 kr/3 650 kr* Salk Tennis Park/Salkhallen Fullt Fullt