Tävlingsgrupp

I Tävlingsgruppen ingår de barn som tävlar regelbundet och som av Salks tränare bedöms träna bäst med en maxiboll (grön boll) eller hård boll. Beroende på hur mycket man tävlar tränar man två till tre gånger organiserat per vecka.

För att bli riktigt bra i tennis räcker dock inte den träningsdosen. Därför finns därutöver möjligheten till fysträning två gånger per vecka, dropin-spel i minitennis tre timmar per vecka och gratis spel med kompisar i Tävlingsgruppen eller Tävlings/Elitjuniorerna på lediga banor. Det ska även finnas en möjlighet att träna andra sporter vid sidan av tennisen. Att utöva många sporter har ofta en rad fördelar i det lite längre perspektivet.

Grundtanken med Salks barn- och ungdomsverksamhet är att barnen själva ska få välja om man vill träna tennis eller tävla i tennis. Men det är viktigt att även de som ingår i Tävlingsgruppen har ett tydligt fokus på utveckling och inte ett resultatfokus. SALK tar inte hänsyn till tävlingsresultat när det gäller antalet träningstillfällen i Tävlingsgruppen utan tittar enbart på antalet spelade tävlingar. En grundförutsättning för spel i Tävlingsgruppen är dessutom en god inställning.

Specialträningar för att till exempel finslipa tekniken kan förekomma. I enstaka fall kan spelare som är under 13 år få träna med Tävlingsjuniorerna.

  • För barn mellan ca 9-13 år.
  • Spel två-tre gånger i veckan med hård boll.
  • Möjlighet till två fysträningar per vecka.
  • Möjlighet till dropin-tennis tre timmar per vecka.
  • Möjlighet att fritt träna på lediga banor i mån av plats.
  • Träningen sker i huvudsak på vardagar.
  • Fyra spelare i varje grupp.

De som spelat minst tio tävlingar under de tolv senaste månaderna bereds en plats och erbjuds träning två gånger per vecka. De som spelat minst 15 tävlingar under de tolv senaste månaderna erbjuds träning tre gånger per vecka. Förståelse finns dock vid t ex skador eller ändring av teknik.

Alla externa tävlingar och Salks egna tävlingar räknas som en spelad tävling (dock ej intern- och klubbmatcher).

För salkare som gått i Träningsgruppen och som vill söka till Tävlingsgruppen krävs fem spelade tävlingar de senaste tolv månaderna.

Avgift vårterminen 2019
2 ggr/vecka: 7 000 kr 
3 ggr/vecka: 8 640 kr
 
Speltider: vardagar från kl 15
  
Inför höstterminen det år spelaren fyller 13 år tas steget vidare till i första hand Tävlingsjuniorerna.
 
Föräldrars närvaro vid träningen
Föräldrar är välkomna att titta på träningarna i begränsad omfattning. Viktigt är att ni sitter ner på läktaren och inte kommunicerar med spelarna.
 
Betalningsvillkor
Intresseanmälan avser helår fram till och med vårterminens slut. Från och med andra speltillfället är man betalningsansvarig för hela terminen.
 
Uppsägning kan ske inför vårterminen och görs senast sista november skriftligt per mail till kursansvarig. Betalning sker som grund för hela terminens spel och ingen ersättning utgår vid frånvaro under en period eller vid enstaka tillfällen. Vid skada är man betalningsskyldig 4 veckor efter inlämnande av läkarintyg. Under den tiden försöker vi hitta en ersättningsspelare som passar in i gruppen avseende tid och spelnivå för resten av terminen.
 
Spelperiod
Vårterminen 2019 startar 7 januari och pågår t o m 9 juni. 
 
Kalender vårterminen 2019
Kalender VT19 hittar du här.
 
Anmälan
Intresseanmälan görs via länken nedan:
Tävlingsgruppen
 

SALK skildrar sin verksamhet genom bland annat fotografering, filminspelning och ljudupptagning av barn och ungdomar som deltar i olika sorters aktiviteter, innanför eller utanför Salkhallens lokaler. Materialet används på vår hemsida, klubbtidning samt i våra kanaler på våra sociala medier i syfte att informera om vår verksamhet och för att illustrera glädje och gemenskap.
Om du som målsman INTE samtycker till ovan går det bra att höra av sig till integritet@salk.se