Modell för barn- och ungdomsverksamheten

Salks målsättning med sin barn- och ungdomssatsning är inspirerad av Riksidrottsförbundets anvisningar att få med så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt. Andra viktiga utgångspunkter har varit att låta barnen själva välja inriktning, att stärka gemenskapen ytterligare, att inspirera till tävlingsspel samt att undvika en tidigt styrd selektering.

KLICKA HÄR FÖR ATT SE TRÄNINGSMODELLEN

Första steget i Salks träningsverksamhet är Tennislekis där barnen spelar med skumboll. Steget därefter är Minitennis där lektionerna också bedrivs med skumboll. I nästföljande Miditennisen används miditennisboll, en orange boll som är 50 % mjukare än en vanlig tennisboll. Det är Salks tränare som bedömer vilken nivå spelaren ska träna på.

Från och med det att tränarna bedömer att spelaren utvecklas bäst med grön boll (maxiboll, 25 % mjukare) är det fritt val om man vill gå i Träningsgruppen eller Tävlingsgruppen, där antalet spelade tävlingar används som objektivt kriterium för val av verksamhetsområde. I modellen är det möjligt för barnen att byta till t.ex. Tävlingsgruppen när tävlingslusten faller på. Sådana byten görs när det är praktiskt möjligt, företrädesvis inför höstterminen. På så sätt finns möjligheten för alla att träna upp till tre gånger per vecka.

Grundprincipen att spelarna själva väljer mellan tränings- eller tävlingsverksamheten gäller från och med spel med grön boll ända upp till 19 års ålder. Bortsett från de som går från miditennisen till Tävlingsgruppen är det samma kriterier för antalet spelade tävlingar oavsett ålder.

Kriterier för antagning

Barn som spelar i SALK och som deltagit i minst tio tävlingar under de senaste tolv månaderna bereds en plats i en tävlingsgrupp och erbjuds träning två gånger per vecka. Undantag gäller för elever som kommer från Tennisskolans miditennis och tar steget till hårdare boll. För dessa behövs endast fem spelade tävlingar.

De som redan spelar i en tävlingsgrupp och som deltagit i minst 15 tävlingar under de senaste tolv månaderna erbjuds träning tre gånger per vecka. För dessa spelare tillkommer organiserad fysträning, dropin-tennis och andra aktiviteter, vilket det går att läsa mer om under respektive verksamhetsområde.

För att bibehålla sin plats krävs 10 eller 15 spelade tävlingar de senaste tolv månaderna.

Till godkända tävlingar gäller alla förbundssanktionerade tävlingar samt Salks vårtävling och KM. Det räcker med att man deltagit i en singel- eller dubbelklass för att tävlingen ska räknas. Observera att grundmodellen inte tar hänsyn till några tävlingsresultat. Fokus för Salks barn- och ungdomssatsning ligger på utveckling och inte resultat.

Positiva undantag medges

Det finns möjlighet för SALK att göra positiva undantag från modellen i form av t.ex. extraträningar till ett fåtal spelare. Vid t ex långvariga skador och stora teknikomläggningar kan även undantag från ovanstående tävlingskriterier göras.

Som hårdsatsande junior kan man bli antagen till Elitjuniorerna med ett större individuellt fokus och fler träningar per vecka. Elitjuniorerna har visserligen ett mycket begränsat antal platser, men ska inte ses som en isolerad grupp i klubben. Det finns en tydlig strävan att inkludera så många som möjligt i gemensamma aktiviteter och satsningar när så är möjligt. Elitjuniorerna är den enda delen av Salks barn- och ungdomssatsning där en uttagning görs av klubben.

Den föreliggande modellen är en bidragande orsak till att en stor andel av Salks spelare tävlar. Det är även något som Svenska Tennisförbundet har identifierat som en nyckelfaktor inför framtiden. Modellen ses med jämna mellanrum över och den kommer sannolikt att förfinas ytterligare i framtiden med syftet att skapa bästa möjliga förutsättningar för spelarutveckling. Eventuella förändringar kommer dock att ske som tidigast till höstterminen 2020.

Dubbelpolicy

SALK rekommenderar att i första hand ställa upp tillsammans med en klubbkompis vid dubbelspel, vilket vi ser en rad fördelar med. Det stärker bland annat klubbgemenskapen och det är lättare att träna dubbelspel på hemmaplan.

I de stora nationella tävlingarna (SM inomhus och utomhus, Båstadstennisen, RM samt SALK Open) ska man i första hand spela med en klubbkompis. Om man av någon anledning inte önskar eller har möjlighet till detta måste man maila en dispensansökan till verksamhetsansvarig. I vissa fall kan vi ge en sådan dispens om vi finner skäl därtill, men om dispensen inte beviljas så gäller dubbelpolicyn.

Privatträning

Privatträning kan i många fall vara ett bra komplement till den organiserade träningen eftersom det är ytterst få spelare som klubben kan erbjuda ett helhetsupplägg för. För att få bäst effekt av den eventuella privatträningen vill vi att man har en dialog med den ansvariga Salktränaren om detta. Då finns möjlighet att skapa en samsyn kring spelarutvecklingen och inte minst tekniken mellan Salktränaren och privattränaren.