Modell för barn- och ungdomsverksamheten

Salks målsättning med sin barn- och ungdomssatsning är inspirerad av Riksidrottsförbundets anvisningar att få med så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt. Andra viktiga utgångspunkter har varit att låta barnen själva välja inriktning, att stärka gemenskapen ytterligare, att inspirera till tävlingsspel samt att undvika en tidigt styrd selektering.

Från och med det att Salks tränare bedömer att en spelare utvecklas bäst med grön boll (maxiboll) är det fritt val om man vill gå i Träningsgruppen eller Tävlingsgruppen, där antalet spelade tävlingar används som objektivt kriterium för val av verksamhetsområde. I modellen är det möjligt för barnen att byta till t.ex. Tävlingsgruppen när tävlingslusten faller på. Sådana byten görs när det är praktiskt möjligt, företrädesvis inför höstterminen. På så sätt finns möjligheten för alla att träna upp till tre gånger per vecka.

Grundprincipen att spelarna själva väljer mellan tränings- eller tävlingsverksamheten gäller från och med spel med grön boll ända upp till 19 års ålder. Det är samma kriterier för antalet spelade tävlingar oavsett ålder.

För att komma med i en tävlingsgrupp första gången behövs deltagande i fem sanktionerade tävlingar under det senaste året. För att behålla platsen behövs därefter tio spelade tävlingar per år om inte särskilda skäl föreligger som t.ex. en skada eller en stor teknikomläggning. Tio spelade tävlingar berättigar till träning två gånger per vecka. De som spelar minst 15 tävlingar per år har rätt till tre träningar per vecka. För alla dessa spelare tillkommer organiserad fysträning, dropin-tennis och andra aktiviteter, vilket det går att läsa mer om under respektive verksamhetsområde.

Till godkända tävlingar gäller alla förbundssanktionerade tävlingar samt Salks vårtävling och KM. Det räcker med att man deltagit i en singel- eller dubbelklass för att tävlingen ska räknas. Observera att grundmodellen inte tar hänsyn till några tävlingsresultat. Fokus för Salks barn- och ungdomssatsning ligger på utveckling och inte resultat.

Det finns också en möjlighet för SALK att göra positiva undantag från modellen i form av t.ex. extraträningar till ett fåtal spelare. Som hårdsatsande junior kan man även bli antagen till Elitjuniorerna med ett större individuellt fokus och fler träningar per vecka. Elitjuniorerna har visserligen ett mycket begränsat antal platser, men ska inte ses som en isolerad grupp i klubben. Det finns en tydlig strävan att inkludera så många som möjligt i gemensamma aktiviteter och satsningar när så är möjligt. Elitjuniorerna är den enda delen av Salks barn- och ungdomssatsning där en uttagning görs av klubben.

Den föreliggande modellen är en bidragande orsak till att en stor andel av Salks spelare tävlar. Det är även något som Svenska Tennisförbundet har identifierat som en nyckelfaktor inför framtiden. Modellen ses med jämna mellanrum över och den kommer sannolikt att förfinas ytterligare i framtiden med syftet att skapa bästa möjliga förutsättningar för spelarutveckling. Eventuella förändringar kommer dock att ske som tidigast till höstterminen 2020.

Klicka här för att se träningsmodellen.