Utvecklingsgrupp

I Utvecklingsgruppen ingår några av klubbens mest tävlingsaktiva spelare, huvudsakligen i åldern 9 till 13 år. Spelarna i Utvecklingsgruppen tas ut terminsvis och består av omkring tio spelare, men antalet kan variera från år till år.

Ambitionen med Utvecklingsgruppen är att tillhandahålla ett upplägg av högsta klass. Extra träningspass i veckan, läger och fysträning erbjuds till spelarna. Utvecklingsgruppen är således kraftigt subventionerad av klubben. Salks ansvariga tränare bedömer vilka som kvalificerar sig till gruppen baserat på en kombination av närvaro, inställning och spelkapacitet.

Spelarna i Utvecklingsgruppen har möjlighet till eget spel på lördagar klockan 13-14 på bana 5 och på söndagar klockan 12-13 på bana 4. Alla spelare i Utvecklingsgruppen är välkomna att spela spontant med varandra på dessa tider, utöver möjligheten till spel på lediga banor.

Ansvarig för Utvecklingsgruppen är Carl Ackered, carl.ackered@salk.se