Utvecklingsgrupp

I Utvecklingsgruppen ingår några av klubbens mest tävlingsaktiva spelare, huvudsakligen i åldern 9 till 13 år. Spelarna i Utvecklingsgruppen tas ut terminsvis och består av omkring tio spelare, men antalet kan variera från år till år.

Ambitionen med Utvecklingsgruppen är att tillhandahålla ett upplägg av högsta klass. Extra träningspass i veckan, läger och fysträning erbjuds till spelarna. Utvecklingsgruppen är således kraftigt subventionerad av klubben. Salks ansvariga tränare bedömer vilka som kvalificerar sig till gruppen baserat på en kombination av närvaro, inställning, spelkapacitet och resultat.

Spelarna i Utvecklingsgruppen har möjlighet till eget spel på lördagar klockan 13-14 på bana 5 och på söndagar klockan 12-13 på bana 4. Alla spelare i Utvecklingsgruppen är välkomna att spela spontant med varandra på dessa tider, utöver möjligheten till spel på lediga banor, från och med höstterminsstarten fram till påsklovet.

Kontakt

Anmälan och betalning

Uttagning till Utvecklingsgruppen görs av klubben, i regel inför varje terminsstart. Uppsägning av plats kan göras av spelaren vid valfritt tillfälle och av valfri anledning. Den som säger upp sin plats är betalningsskyldig för de gånger som har varit under terminen och därutöver under fyra verksamhetsveckor framåt i tiden. Den som säger upp sin plats får inte deltaga på några träningar efter det att platsen har sagts upp. Undantaget är inför vårterminsstarten, då spelaren får fortsätta höstterminen ut under förutsättning att uppsägningen av vårterminsplatsen sker senast den 30 november.

Övrigt

Salk skildrar sin verksamhet genom bland annat fotografering, filminspelning och ljudupptagning av barn och ungdomar som deltar i olika sorters aktiviteter, innanför eller utanför Salkhallens lokaler. Materialet används på vår hemsida, klubbtidning samt i våra kanaler på våra sociala medier i syfte att informera om vår verksamhet och för att illustrera glädje och gemenskap. Om du som målsman INTE samtycker till ovan går det bra att höra av sig till integritet@salk.se.